ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
04.02.2022

PIT czy IFT?

Pracownicy z Ukrainy, tak samo jak zatrudnieni Polacy, podlegają obowiązkowi rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax). PIT zalicza się do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowanym jest jednostka (osoba fizyczna) uzyskująca określone przychody. PIT pobierany może być zarówno od polskich rezydentów podatkowych, jak i od osób nie posiadających polskiej rezydencji podatkowej. 

W celu ustalenia rezydencji podatkowej obywateli państw trzecich należy wziąć pod uwagę czy:

  • w Polsce znajduje się najbliższa rodzina,
  • obcokrajowiec prowadzi tu stałą działalność,
  • znajduje się na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku. 

W przypadku cudzoziemców, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi obowiązują  zasady takie, jak w przypadku podatników mających polskie obywatelstwo i rezydencję podatkową.

Nierezydenci podatkowi to osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce w rozumieniu przepisów podatkowych. W przypadku takich osób opodatkowaniu podlegają tylko te ich dochody, które uzyskali na terytorium Polski.

Obywatele państw trzecich, zatrudnieni w Polsce, powinni dostać od pracodawcy dokument IFT-1/IFT-1R albo PIT-11. Rodzaj dokumentu zależeć będzie od tego, jakiego rodzaju zarobki uzyskuje się w Polsce. 

  • IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
  • PIT-11 informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Zatrudniający musi się posłużyć w stosunku do zatrudnionego cudzoziemca i przygotować dla niego, nie później niż do 28 lutego 2022 r. jeden z wymienionych dokumentów w zależności od: 

  • rodzaju umowy jaką zawarto między obywatelem Ukrainy a polskim pracodawcą
  • od tego, czy jest płatnik podatkowy polskim rezydentem podatkowym czy też nie posiada polskiej rezydencji podatkowej.

Powrót obcokrajowca do domu w trakcie roku nie ogranicza obowiązku rozliczenia się z podatku. Również w takim przypadku obcokrajowiec musi wypełnić i wysłać deklarację podatkową do polskiego urzędu skarbowego.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.