ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
17.03.2022

Pracownicy ze Wschodu cenią pracę w Polsce

Wynagrodzenie, dobra atmosfera i warunki pracy to aspekty, które są najbardziej doceniane przez obywateli ze wschodu pracujących w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród pracowników ThreeZones*, niemal 90% z nich jest zadowolonych z pracy w Polsce. Potwierdza to okres ich pobytu w naszym kraju. 64% ankietowanych mieszka i pracuje w Polsce od 2 do 5 lat, prawie 30% osób jest w naszym kraju już powyżej 5 lat.

Pracownicy ze wschodu bardzo łatwo odnajdują się w polskich realiach, są pracowici i uczciwi, a przynajmniej tak postrzegają ich pracodawcy, którzy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Podjęcie pracy w innym kraju nie jest łatwym wyzwaniem, trzeba wykazać się determinacją i dużym zapałem, aby wejść inną codzienność. Pomocne okazuje się nastawienie Polaków i chęć udzielenia wsparcia w procesie aklimatyzacji. Jak pokazały badania – ponad 9 na 10 badanych uważa, że Polacy są przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców. W połączeniu z warunkami zatrudnienia i możliwościami, sprawia to, że w Polsce nie brakuje migrantów zarobkowych. 

Ukraińcy chcą zostać i płacić polskie podatki

Czy Ukraińcy w Polsce koncentrują się na pracy i szybkim zarobku, czy bardziej odpowiada im komfort życia w Polsce i planują zostać w niej na stałe?

Największa grupa stanowiąca ponad 37% badanych, deklaruje pozostanie w naszym kraju na stałe, 32% z nich chce zostać w Polsce kilka lat, natomiast pozostałe 30% jeszcze nie wie, jaką decyzję podejmie.

„Wielu cudzoziemców planuje zostać u nas na dłużej, a my robimy wszystko, żeby mogli tu godnie żyć i w przyszłości sprowadzić do siebie swoich bliskich. Nie dziwi więc fakt, że stale podnoszą swoje kwalifikacje i chcą pracować na stanowiskach zgodnych ze swoimi umiejętnościami, otrzymując za to godne wynagrodzenie” – mówi Adam Wybrańczyk, Prezes Zarządu ThreeZones. „Najdłuższy staż pracy w ThreeZones wynosi na dzień dzisiejszy ponad 4 lata, co przy charakterystyce pracy obcokrajowców w Polsce, uznajemy za nasz sukces” – dodaje. 

Nie wszyscy polscy pracodawcy są wg obcokrajowców uczciwi

Z jakich aspektów pracy w Polsce obcokrajowcy są najbardziej zadowoleni? Ponad 70% ankietowanych jest najbardziej zadowolonych z Polskiego wynagrodzenia. Niemal połowa badanych odpowiedziała, że ceni sobie legalizację pracy oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Niemniej ważne okazują się warunki oraz atmosfera w pracy – wskazało na nie 40% respondentów.

Jednak czy polscy pracodawcy postrzegani są jako uczciwi, oferujący korzystne warunki zatrudnienia? Dla większości, bo 64% osób biorących udział w badaniu, tak. Tylko 2% ankietowanych jednoznacznie zaprzeczyło. Ponad 33% osób wskazało, że nie wszyscy pracodawcy w Polsce zapewniają uczciwe warunki pracy. 

Co mówią pracownicy?

ThreeZones zaprosiła swoich pracowników do udzielenia krótkich wypowiedzi na temat zatrudnienia w Polsce. Jak mówi jedna z pracownic zatrudnionych przez Spółkę, Katja:  Pracowałam w różnych firmach, na różnych warunkach. Teraz pracuję przez firmę ThreeZones. Mam umowę o pracę, wszystko jest legalne, mam ubezpiecznie, płatne L4 i urlop”.  Z pełnymi wypowiedziami można zapoznać się na kanale YouTube Spółki, pod adresem

https://www.youtube.com/channel/UCisHbhRt7gSbtdPYvQxtOGw/videos 

* Badanie przeprowadzono drogą elektroniczną, anonimowo, na grupie 222 obcokrajowców zatrudnionych w ThreeZones Sp. z o.o., pracujących w polskich przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.