ThreeZones

Login Rozwiń listę języków Otwórz menu

We recruit the best to ensure development of your company

What is ThreeZones?

We support companies by providing our services on time, thanks to our skilled workers from the East 

Employment

We have attractive job offers in Poland on favorable and fair terms

We provide attractive and timely remuneration and a bonus system

More about employment

Outsourcing

Solutions that work for your success

We offer efficient solutions which work for you to succeed 

More about outsourcing

We specialize in comprehensive servicing of the production industry, in particular automotive, household appliances & audio/video devices, food and support for logistic and construction companies.

Our registered office

Threezones Katowice

ul. Węglowa 7,

40-106 Katowice

+48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

ThreeZones Wrocław

ul. Osobowicka 70A,

51-008 Wrocław

+48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

ThreeZones Poznań

ul. Wysoka 5A/2,

61-850 Poznań

+ 48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

We are waiting for you at ThreeZones
1NULL
2
1string(36) "https://www.facebook.com/threezones/"
2
1array(1) {
 ["sections"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["acf_fc_layout"]=>
   string(14) "intro_mainPage"
   ["text"]=>
   string(84) "

We recruit the best to ensure development of your company

" ["image"]=> string(62) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2019/03/home_hero.png" ["intro_shownavigation"]=> string(7) "visible" ["intro_subtitle"]=> string(0) "" ["intro_color"]=> string(4) "blue" ["intro_negative"]=> string(3) "yes" } [1]=> array(3) { ["acf_fc_layout"]=> string(15) "whatIs_mainPage" ["section_title"]=> string(19) "What is ThreeZones?" ["content"]=> string(144) "

We support companies by providing our services on time, thanks to our skilled workers from the East 

" } [2]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(7) "workBox" ["item"]=> array(2) { [0]=> array(5) { ["title"]=> string(10) "Employment" ["color"]=> string(7) "#02b7a4" ["content"]=> string(169) "

We have attractive job offers in Poland on favorable and fair terms

We provide attractive and timely remuneration and a bonus system

" ["link_text"]=> string(21) "More about employment" ["link"]=> string(40) "https://threezones.pl/en/offer/employee/" } [1]=> array(5) { ["title"]=> string(11) "Outsourcing" ["color"]=> string(7) "#ef4253" ["content"]=> string(164) "

Solutions that work for your success

We offer efficient solutions which work for you to succeed 

" ["link_text"]=> string(22) "More about outsourcing" ["link"]=> string(39) "https://threezones.pl/en/offer/company/" } } } [3]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(14) "text_fullWidth" ["content"]=> string(225) "

We specialize in comprehensive servicing of the production industry, in particular automotive, household appliances & audio/video devices, food and support for logistic and construction companies.

" } [4]=> array(4) { ["acf_fc_layout"]=> string(15) "troops_mainPage" ["section_title"]=> string(21) "Our registered office" ["map_center"]=> array(3) { ["address"]=> string(6) "Polska" ["lat"]=> string(9) "51.919438" ["lng"]=> string(17) "19.14513599999998" } ["items"]=> array(3) { [0]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "Threezones" ["city"]=> string(8) "Katowice" ["state"]=> string(14) "ul. Węglowa 7" ["zip_code"]=> string(15) "40-106 Katowice" ["phone"]=> string(16) "+48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> array(3) { ["address"]=> string(42) "Tadeusza Kościuszki 169, Katowice, Polska" ["lat"]=> string(9) "50.232654" ["lng"]=> string(17) "18.99752000000001" } } [1]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "ThreeZones" ["city"]=> string(8) "Wrocław" ["state"]=> string(18) "ul. Osobowicka 70A" ["zip_code"]=> string(15) "51-008 Wrocław" ["phone"]=> string(16) "+48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> string(0) "" } [2]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "ThreeZones" ["city"]=> string(7) "Poznań" ["state"]=> string(15) "ul. Wysoka 5A/2" ["zip_code"]=> string(14) "61-850 Poznań" ["phone"]=> string(17) "+ 48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> string(0) "" } } } [5]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(19) "work_box_full_width" ["background"]=> string(57) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/CTA2.png" } } } 2
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.