ThreeZones

Entra Rozwiń listę języków Otwórz menu

Selezioniamo i migliori per garantire lo sviluppo della tua azienda

Che cos’è la ThreeZones?

Sosteniamo le aziende nella realizzazione degli obiettivi aziendali, garantendo puntualmente i lavoratori dall’Est europeo adeguatamente qualificati e ci prendiamo cura della loro completa gestione

Outsourcing

Soluzioni che costruiscono il tuo successo.

Accesso costante ai dipendenti adeguatamente qualificati insieme alla loro completa gestione

PIÙ SU OUTSOURCING

Ci specializziamo nella gestione completa del settore di produzione, soprattutto automobilistico, RTV, elettrodomestici, alimentari e supporto alle aziende logistiche ed edili.

Nostra sede

Threezones Katowice

ul. Węglowa 7,

40-106 Katowice

+48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

ThreeZones Wrocław

ul. Osobowicka 70A,

51-008 Wrocław

+48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

ThreeZones Poznań

ul. Wysoka 5A/2,

61-850 Poznań

+ 48 660 44 22 22

biuro@threezones.pl

Ti aspettiamo a ThreeZones
1NULL
2
1string(36) "https://www.facebook.com/threezones/"
2
1array(1) {
 ["sections"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["acf_fc_layout"]=>
   string(14) "intro_mainPage"
   ["text"]=>
   string(125) "

Selezioniamo i migliori per garantire lo sviluppo della tua azienda

" ["image"]=> string(62) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2019/03/home_hero.png" ["intro_shownavigation"]=> string(7) "visible" ["intro_subtitle"]=> string(0) "" ["intro_color"]=> string(4) "blue" ["intro_negative"]=> string(3) "yes" } [1]=> array(3) { ["acf_fc_layout"]=> string(15) "whatIs_mainPage" ["section_title"]=> string(27) "Che cos’è la ThreeZones?" ["content"]=> string(208) "

Sosteniamo le aziende nella realizzazione degli obiettivi aziendali, garantendo puntualmente i lavoratori dall’Est europeo adeguatamente qualificati e ci prendiamo cura della loro completa gestione

" } [2]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(17) "work_box_1_column" ["item"]=> array(1) { [0]=> array(6) { ["title"]=> string(11) "Outsourcing" ["color"]=> string(7) "#ef4253" ["content"]=> string(168) "

Soluzioni che costruiscono il tuo successo.

Accesso costante ai dipendenti adeguatamente qualificati insieme alla loro completa gestione

" ["link_text"]=> string(19) "PIÙ SU OUTSOURCING" ["link"]=> string(41) "https://threezones.pl/it/offerta/azienda/" ["img"]=> string(57) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/09/IMG1.png" } } } [3]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(14) "text_fullWidth" ["content"]=> string(201) "

Ci specializziamo nella gestione completa del settore di produzione, soprattutto automobilistico, RTV, elettrodomestici, alimentari e supporto alle aziende logistiche ed edili.

" } [4]=> array(4) { ["acf_fc_layout"]=> string(15) "troops_mainPage" ["section_title"]=> string(12) "Nostra sede" ["map_center"]=> array(3) { ["address"]=> string(6) "Polska" ["lat"]=> string(9) "51.919438" ["lng"]=> string(17) "19.14513599999998" } ["items"]=> array(3) { [0]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "Threezones" ["city"]=> string(8) "Katowice" ["state"]=> string(14) "ul. Węglowa 7" ["zip_code"]=> string(15) "40-106 Katowice" ["phone"]=> string(16) "+48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> array(3) { ["address"]=> string(42) "Tadeusza Kościuszki 169, Katowice, Polska" ["lat"]=> string(9) "50.232654" ["lng"]=> string(17) "18.99752000000001" } } [1]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "ThreeZones" ["city"]=> string(8) "Wrocław" ["state"]=> string(18) "ul. Osobowicka 70A" ["zip_code"]=> string(15) "51-008 Wrocław" ["phone"]=> string(16) "+48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> string(0) "" } [2]=> array(7) { ["name"]=> string(10) "ThreeZones" ["city"]=> string(7) "Poznań" ["state"]=> string(15) "ul. Wysoka 5A/2" ["zip_code"]=> string(14) "61-850 Poznań" ["phone"]=> string(17) "+ 48 660 44 22 22" ["e-mail"]=> string(19) "biuro@threezones.pl" ["point"]=> string(0) "" } } } [5]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(19) "work_box_full_width" ["background"]=> string(57) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/CTA2.png" } } } 2
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.