ThreeZones

Login Rozwiń listę języków Tеl/Viber +48 668 897 457 Otwórz menu

About us

Do you need professional employees?
Are you looking for a job on favorable terms?
The solution is employee outsourcing at ThreeZones

Approach

We are here, when you need us

This is the key message of ThreeZones, a leading brand 
on the outsourcing services market

We direct them to our customers by providing 
qualified staff 
from the East in a timely manner, we care 
about the stability of their activities 
and we guarantee the comfort of performing and planning subsequent orders

In this way, we also turn to our employees. We are aware that when working outside their home country, they want to feel safe and comfortable. We provide them with appropriate working and rest conditions.

At ThreeZones, we prove that high standards in business always pay off

Values

We have our rules:

Knowlegde and experience

Our outsourcing solutions are a result of experience, supported by the analysis of the labor market, business needs and current legal regulations

Respect and responsibility

We know that man is always at the core of cooperation with business and employees. Care for good relations is our priority

Checked solutions

In business, efficiency and punctuality are paramount, and stability is important to employees. Our business model is a response to the needs of both parties

How do we work

ThreeZones is our answer to the current situation on the labor market

As managers cooperating with business customers on a daily basis, we have repeatedly had the opportunity to find out that more and more companies in Poland have problems with securing an adequate number of qualified employees

Enterprises no longer want to worry about the continuity of production or reception
and timely implementation of subsequent projects

Staff deficit currently applies mainly to the production industry (including especially automotive, household appliances / electronics, food production) as well as logistics and construction industry

We know that the solution is a potential of employees from Eastern European countries

They have appropriate competences and determination to work. We also knew that outsourcing solutions offered so far on the market are not perfect.

Based on our experience, analysis and knowledge of the industry, we have created comprehensive solutions

They secure business needs of companies and create attractive and stable working conditions for employees from the East

A complement to the proven ThreeZones business model we have created is comprehensive employee service

We provide initial medical examinations, health and safety training, working clothes, accommodation, interpreter support and others.

We are also distinguished by proprietary, modern IT tools

They make it easier for our business partners to manage daily work of staff and enterprises.

We are looking forward to cooperating with you!
Zdjęcie Tomasz Duda
Tomasz Duda
Zdjęcie Adam Wybrańczyk
Adam Wybrańczyk

Industries

We specialize in employee outsourcing for industries:

Icon
automotive
Icon
household appliances
& audio/video devices
Icon
food
Icon
logistics
Icon
construction
We are waiting for you at ThreeZones
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.