ThreeZones

Login Rozwiń listę języków Otwórz menu

Company

Ensure continuity of work. Choose ThreeZones employee outsourcing

Write to us, we will contact you

Benefits of cooperation

We know how important are stable operating conditions and the ability to plan subsequent orders for your company.

Thanks to ThreeZones employee outsourcing,

you gain permanent access to employees with appropriate qualifications

you can be sure that you will complete the project or production on time

we provide comprehensive employee service from the moment of recruitment to the daily coordination of their work

We provide a system of access to the necessary information on the employees, which facilitates planning the work of the team

Industries

We specialize in employee outsourcing for the industries:

Icon
automotive
Icon
household appliances
& audio/video devices
Icon
food
Icon
logistics
Icon
construction

Fill out the form and we will contact you

Take a moment and allow us to get to know you better.

Thanks to this, we will be able to offer you a position that exactly matches your requirements

Fill out
1NULL
2
1string(36) "https://www.facebook.com/threezones/"
2
1array(1) {
 ["sections"]=>
 array(7) {
  [0]=>
  array(6) {
   ["acf_fc_layout"]=>
   string(10) "intro_page"
   ["title"]=>
   string(7) "Company"
   ["icon_color"]=>
   string(7) "#ef4253"
   ["content"]=>
   string(90) "

Ensure continuity of work. Choose ThreeZones employee outsourcing

" ["button_text"]=> string(32) "Write to us, we will contact you" ["button_link"]=> string(38) "https://threezones.pl/en/form-company/" } [1]=> array(3) { ["acf_fc_layout"]=> string(16) "image_full_width" ["image"]=> string(66) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/09/HERO-1560x663.jpg" ["imagesmall"]=> string(58) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/HERO2.png" } [2]=> array(3) { ["acf_fc_layout"]=> string(21) "text_full_width_title" ["title"]=> string(23) "Benefits of cooperation" ["content"]=> string(188) "

We know how important are stable operating conditions and the ability to plan subsequent orders for your company.

Thanks to ThreeZones employee outsourcing,

" } [3]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(14) "image_text_box" ["items"]=> array(4) { [0]=> array(2) { ["image"]=> string(79) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/09/Mask-Group-kopia-2-540x360.jpg" ["content"]=> string(95) "

you gain permanent access to employees with appropriate qualifications

" } [1]=> array(2) { ["image"]=> string(72) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/10/pracodawca_s2_img_2.jpg" ["content"]=> string(97) "

you can be sure that you will complete the project or production on time

" } [2]=> array(2) { ["image"]=> string(69) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/09/DO7A4061-540x360.jpg" ["content"]=> string(137) "

we provide comprehensive employee service from the moment of recruitment to the daily coordination of their work

" } [3]=> array(2) { ["image"]=> string(72) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/10/pracodawca_s2_img_4.jpg" ["content"]=> string(150) "

We provide a system of access to the necessary information on the employees, which facilitates planning the work of the team

" } } } [4]=> array(3) { ["acf_fc_layout"]=> string(21) "text_full_width_title" ["title"]=> string(10) "Industries" ["content"]=> string(82) "

We specialize in employee outsourcing for the industries:

" } [5]=> array(2) { ["acf_fc_layout"]=> string(18) "industries_section" ["items"]=> array(5) { [0]=> array(2) { ["icon"]=> string(76) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/noun_Tool_569544_000000.svg" ["title"]=> string(10) "automotive" } [1]=> array(2) { ["icon"]=> string(74) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/noun_TV_863403_000000.svg" ["title"]=> string(46) "household appliances
& audio/video devices" } [2]=> array(2) { ["icon"]=> string(79) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/noun_Cheese_1787250_000000.svg" ["title"]=> string(4) "food" } [3]=> array(2) { ["icon"]=> string(78) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/noun_Truck_1641784_000000.svg" ["title"]=> string(9) "logistics" } [4]=> array(2) { ["icon"]=> string(79) "https://threezones.pl/wp-content/uploads/2018/07/noun_Trowel_1490742_000000.svg" ["title"]=> string(12) "construction" } } } [6]=> array(7) { ["acf_fc_layout"]=> string(12) "form_section" ["title"]=> string(12508) "

Fill out the form and we will contact you

" ["background_color"]=> string(7) "#ef4253" ["text_color"]=> string(4) "#fff" ["content"]=> string(182) "

Take a moment and allow us to get to know you better.

Thanks to this, we will be able to offer you a position that exactly matches your requirements

" ["button_text"]=> string(8) "Fill out" ["button_link"]=> string(38) "https://threezones.pl/en/form-company/" } } } 2
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.