ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
02.12.2018

Outsourcing w branży automotive – dlaczego to się opłaca?

Województwo śląskie to jeden z ważniejszych regionów dla branży automotive w Polsce. Gliwice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Bielsko-Biała to miasta, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne czołowych marek branży motoryzacyjnej lub firm z nimi współpracujących.

Coraz więcej firm motoryzacyjnych korzysta z usług outsourcingowych

Zresztą nie tylko branża automotive to silna strona województwa śląskiego. Tylko na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa ponad 350 firm. Blisko 100  przedsiębiorstw motoryzacyjnych, które zainwestowały już 20 mld zł i zatrudniają łącznie ponad 35 tys. pracowników. W planach jest otwarcie kolejnych zakładów.

To ważne informacje w kontekście sytuacji na rynku i zmniejszonej w ostatnich latach podaży pracy. Wiele zakładów już korzysta ze wsparcia firm outsourcingowych, które świadczą dla nich usługi w zakresie realizacji produkcji. Coraz częściej zdarza się, że ich pracownikami są Ukraińcy, Białorusini i obywatele innych krajów ze Wschodu.

Dlaczego outsourcing (np. na linii produkcyjnej) to korzystna propozycja dla branży automotive?

Jak to bywa w biznesie, szczególnie ważne są względy ekonomiczne, organizacyjne oraz możliwość redukcji kosztów. Profesjonalne firmy outsourcingowe biorą na siebie wszelkie ryzyka i obciążenia związane z organizacją pracy, na odcinku produkcji, za który odpowiadają.

Ryzyko jest po stronie firm outsourcingowych

Mowa o legalizacji pobytu, formalnościach związanych z zatrudnieniem obcokrajowców (obecnie najczęściej na umowę o pracę). Dotyczy to również obciążeń skarbowych i społecznych związanych z zatrudnieniem pracowników.

– Oprócz kwestii kadrowych, nasi klienci cenią szczególnie możliwość optymalnego rozplanowania procesu produkcji. Stąd też, podejmując zlecenie, szacują, ile czasu i ile roboczogodzin potrzebują, aby je zrealizować. Naszym obowiązkiem jest wesprzeć proces produkcji, tak aby udało się wykonać ten plan – zapewnia Adam Wybrańczyk, dyrektor operacyjny ThreeZones.

– Mamy zespoły ludzi, którzy specjalizują się w produkcji automotive. Obsługujemy wiele zakładów produkcyjnych na południu Polski. Dzięki temu zapewniamy również ciągłość obsady na liniach produkcyjnych w przypadku zwolnień lekarskich czy urlopów na żądanie. To jeden z mocnych argumentów za outsourcingiem. W tradycyjnym modelu organizacji pracy na produkcji nie jest to możliwe – dodaje Adam Wybrańczyk.

Specyficzna dla branży motoryzacyjnej jest także sezonowość produkcji. Poziom zatrudnienia reguluje najczęściej ilość zamówień od klientów. To dlatego elastyczność i możliwość dostosowania ilość pracowników do wymagań klienta jest kolejnym atutem firm outsourcingowych.

Zatrudniając pracowników z Ukrainy i ze Wschodu, ThreeZones zabezpiecza ich potrzeby w zakresie zakwaterowania, wymaganych badań lekarskich, wyposażenia w odzież roboczą i ochronną.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Adam Wybrańczyk

Dyrektor operacyjny ThreeZones

adam.wybranczyk@threezones.pl

 

 

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.