ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
30.10.2018

Outsourcing, czyli jak zdobyć przewagę konkurencyjną?

Dla branży produkcyjnej niska cena już dawno przestała być podstawowym wyznacznikiem konkurencyjności. Na rynku wygrywają obecnie przede wszystkim firmy, które są w stanie terminowo i przy zachowaniu odpowiedniej jakości zrealizować zlecenia. Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia kadra pracownicza. Obecnie coraz częściej są to pracownicy ze Wschodu zatrudniani w ramach outsourcingu.

Outsourcing-na rynku pracy wygrywają gracze, którzy potrafią zabezpieczyć swoje kadrowe potrzeby

Na rynku pracy mamy obecnie rekordowo niskie bezrobocie. Są prognozy, że do końca 2018 roku wynieść może ono nie więcej niż 4,9 procent i przez kolejne 12 miesięcy ma jeszcze spaść. Jednocześnie analizy rynkowe dla branży produkcyjnej dostarczają pozytywnych informacji – poziom zamówień wciąż rośnie.

Oznacza to, że na liniach produkcyjnych potrzebna będzie jeszcze większa ilość pracowników. Wszystko wskazuje na to, że rynkową konkurencję wygrają te firmy, które będą potrafiły zabezpieczyć swoje kadrowe potrzeby.

Obecnie już co piąta firma zatrudnia pracowników ze Wschodu. Z ich wsparcia korzysta przede wszystkim branża produkcyjna (głównie automotive, spożywcza), ale również logistyczna i budowlana.

W ubiegłym roku do urzędów pracy wpłynęło blisko 2 miliony oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemców. Aż 95% z nich dotyczyło Ukraińców. Warto odnotować, że dynamicznie rosną też wskaźniki dla pracowników z krajów azjatyckich.

Zaleta outsourcingu to kompleksowa obsługa i wzrost elastyczności

Dodatkowymi argumentami za zatrudnieniem pracowników ze Wschodu są:

  • ich wysoka motywacja do pracy i poprawy warunków bytowych
  • łatwość aklimatyzacji
  • praktyczny brak bariery językowej
  • atrakcyjne stawki wynagrodzeń (z punktu widzenia zarówno pracownika jak i pracodawcy)

Firmy, które nie miały dotychczas doświadczenia z zatrudnieniem kadry z Ukrainy czy innych krajów Wschodu wskazują, że przed skorzystaniem z tego rozwiązania powstrzymuje je najczęściej obawa przed biurokracją czy formalnościami.

Oferta ThreeZones stworzona jest w odpowiedzi na takie właśnie potrzeby. Firma zapewnia nie tylko kompleksową realizację usług, przejmując tym samym na siebie kwestię rekrutacji zgodnie z wymogami klienta w zakresie kwalifikacji i doświadczenia pracowników.

Firma ThreeZones dba także o kwestie formalne, legalizację pobytu, badania lekarskie, szkolenie BHP, wyposażenie w odzież roboczą i bieżącą regulację należności z tytułu ubezpieczeń społecznych (więcej na temat procedur i formalności związanych z zatrudnieniem pracowników ze Wschodu).

Pracownicy z Ukrainy i krajów Wschodu napędzają dziś zakłady produkcyjne w Polsce

W ramach obsługi outsourcingowej ThreeZones korzysta z nowoczesnych narzędzi (m.in. własnego systemu CRM). To znacznie przyspiesza i ułatwia współpracę obu stron.

Jedną z najczęściej wymienianych zalet outsourcingu usług jest elastyczność.  W tym modelu firma zleca usługę, odpowiadającą jej potrzebom produkcyjnym. To firma świadcząca usługi outsourcingowe dobiera już odpowiedni zespół, w skład którego wchodzą osoby o kwalifikacjach, pozwalających terminowo i rzetelnie wykonać zlecenie. To usługodawca przejmuje na siebie większość ryzyk związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy świadczą usługę u klienta.

Z doświadczenia współpracy z naszymi klientami, wiemy, że poziom zatrudnienia pracowników ze Wschodu u 86% firm, które obsługujemy wzrósł. Dzieje się tak dzięki ustabilizowanym możliwościom produkcyjnym zakładu. Zarządzającym o wiele łatwiej planować działania i negocjować kolejne kontrakty, w sytuacji, gdy mają gwarancję, co do liczebności i odpowiednich kwalifikacji zespołu, który realizuje zlecenie na odcinku linii produkcyjnej.

 

 

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.