ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
23.06.2021

Ukraińcy w polskich firmach zarobią więcej niż Polacy

Jak wynika z najnowszego badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, już co trzecia polska firma posiada wśród swoich pracowników obywateli Ukrainy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż coraz więcej pracodawców oferuje im wyższą stawkę “na rękę” niż rodzimym pracownikom.

Dla obywateli ze Wschodu czynnik finansowy jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu pracy za granicą. Na Ukrainie wynagrodzenia na tych samych stanowiskach są nawet kilkukrotnie niższe, przez co uniemożliwiają życie na zadowalającym poziomie. Ukraińcy często przyjeżdżają do Polski, aby zarobić na siebie i swoją rodzinę, a także zapewnić sobie lepszą przyszłość, czego trudno dokonać pracując w ojczystym kraju.

Szacuje się, że obecnie co trzeci pracodawca jest gotów płacić Ukraińcom więcej niż rodzimym pracownikom. To o dwa punkty procentowe więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Niewątpliwie wpływa to na nieustające zainteresowanie podejmowaniem przez ludność ukraińską pracy Polsce.

Okresowy odpływ Ukraińców z Polski widoczny był jedynie w pierwszych fazach pandemii (przełom marca i kwietnia 2020 r.), kiedy to wg danych Straży Granicznej, kraj opuściło ok. 250 tys. obywateli Ukrainy. Jednak wprowadzone w tarczy antykryzysowej regulacje, umożliwiające przedłużenie wizy dla cudzoziemców znacznie odwróciły ten proces.

Na ten moment Polska nadal jest atrakcyjnym krajem do podjęcia pracy dla Ukraińców. Przemawiają za tym nie tylko korzystne zarobki, ale także bliskość geograficzna, zbliżona kultura oraz niska bariera językowa.

Z danych rynkowych wynika także, iż co czwarta firma w Polsce planuje rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Największe zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu widoczne jest w sektorze przemysłowym.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.