ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
28.06.2021

Kompleksowa opieka nad przyjeżdżającymi do pracy Ukraińcami

Wielu obcokrajowców obawia się podjęcia pracy za granicą na własną rękę ze względu na fakt, iż wszelkie formalności oraz sprawy związane z przyjazdem do innego kraju będą musieli załatwić sami. Co może być trudne, zwłaszcza w przypadku nieznajomości języka. Dlatego wychodząc na wprost oczekiwaniom potencjalnych pracowników naszych partnerów biznesowych, stworzyliśmy specjalny program „Pierwsze kroki w ThreeZones”. Wykwalifikowana kadra naszego zespołu skupia się na zapewnieniu kompleksowej opieki dla ludności przyjeżdżającej ze Wschodu.

Po otrzymaniu zgłoszenia chęci podjęcia pracy w Polsce, niezwłocznie kontaktujemy się z daną osobą oraz przedstawiamy warunki współpracy. Doradzamy jak skompletować niezbędne dokumenty, umożliwiające pracę w Polsce. Zajmujemy się legalizacją zatrudnienia, tak aby umowa mogła zostać zawarta zgodnie z prawem, a pracownik nie narobił sobie kłopotów. Pomagamy w aklimatyzacji w nowym miejscu i zapewniamy komfortowe zakwaterowanie blisko miejsca pracy. Pracownik otrzymuje od nas również skierowanie na niezbędne badania oraz potrzebną do pracy odzież roboczą. Nasi specjaliści wspierają nowo zatrudnionych pracowników na każdym etapie aklimatyzacji – pomagają im w przemieszczaniu się, założeniu rachunku bankowego i dopełnieniu wszelkich formalności.

Podejmując pracę w Threezones obywatel Ukrainy może czuć się w pełni zaopiekowany. Krok po kroku tłumaczymy każdy etap działań i proponujemy najlepsze rozwiązania. Co więcej, nasza kadra rozmawia w języku rosyjskim oraz ukraińskim, a to znacznie usprawnia komunikację z obywatelami ze Wschodu.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.