ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
16.06.2021

Wpływ pandemii na migrację zarobkową do Polski

Ku zadowoleniu naszemu i naszych klientów, pandemia COVID-19 tylko nieznacznie wpłynęła na migracje zarobkowe obywateli Ukrainy do kraju nad Wisłą. Polska nadal pozostaje państwem, do którego w celach zarobkowych wyjeżdża najwięcej Ukraińców, co potwierdza nawet prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Zatrudnienia.

Na podstawie danych pochodzących od polskiej straży granicznej dowiadujemy się, że największą grupą obcokrajowców wjeżdżających do Polski w 2020 roku byli właśnie Ukraińcy (3,8 mln). Choć jest to tendencja spadkowa w porównaniu z latami wcześniejszymi, to jednak na uwagę zasługuje fakt, iż w ubiegłym roku w Polsce wydano Ukraińcom praktycznie tyle samo zaproszeń do pracy co w 2019 i 2018 r. Tym samym można wysnuć wniosek, że migracja zarobkowa ludności ze Wschodu zmniejszyła się w małym stopniu, a Ukraińcy przekraczając polską granicę robią to głównie w celu podjęcia pracy.

Migracja Ukraińców do Polski z reguły ma charakter tymczasowy i cyrkulacyjny. Podejmują oni pracę na pewien okres, po czym wracają na Ukrainę i sprawdzają czy mogą zarobić godne pieniądze w swojej ojczyźnie. Jeśli nie,  ponownie poszukują pracy w Polsce lub innym atrakcyjnym dla nich kraju (np. w Czechach, na Słowacji, we Włoszech).

Przeważający odsetek Ukraińców przyjeżdżających do Polski to osoby młode, które po ukończeniu studiów nie mają możliwości znalezienia interesującej ich pracy o zadowalających zarobkach. Jak stwierdził szef ukraińskiej parlamentarnej komisji ds. polityki celnej i podatkowej Danyło Hetmancew – zarobki na Ukrainie dorównają polskim zarobkom dopiero za ok. 30-40 lat, pod warunkiem, że Polska przestanie się rozwijać.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.