ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
14.04.2021

Zarobki w Polsce 3-krotnie wyższe niż na Ukrainie

Jak pokazuje nasze doświadczenie oraz dane statystyczne, Polska pozostaje niezmiennym liderem jeśli chodzi o kierunek emigracji zarobkowej naszych wschodnich sąsiadów, głównie Ukraińców. Decydującym czynnikiem jest wysokość zarobków. O ile bowiem ceny żywności – jak pokazują doświadczenia przeprowadzone na tzw. koszyku zakupowym – są niemal identyczne, przepaść w wysokości zarobków jest kolosalna.  Płaca minimalna na Ukrainie jest o 70% niższa niż w Polsce, wynosi aktualnie w przeliczeniu ok. 618 zł netto.

Wyższe zarobki to najczęstszy powód wskazywany przez obywateli Ukrainy jako decydujący o przyjeździe i podjęciu pracy w Polsce. Nie bez znaczenia są także ogólna lepsza sytuacja gospodarcza w Polsce i brak pracy na Ukrainie [poziom bezrobocia sięga tam niemal 10%]. Możliwości zarobkowania i zapewnienia bytu rodzinom przeważają. Eksperyment zwany „koszykiem zakupowym” pokazuje, że na zakup tych samych podstawowych produktów spożywczych [jajka, pieczywo, mleko, masło, ser, mięso, ziemniaki, mąka, cukier, ryż, jabłka] w Polsce pracujemy 0,5 dniówki, a na Ukrainie niemal 2 dni.

Poziom zarobków pracowników ze Wschodu w Polsce widoczny jest także na rodzimym rynku nieruchomości.  W 2019 roku Ukraińcy kupili w Polsce ponad 8,5 tyś. mieszkań i 2,5 tyś. lokali użytkowych. Dane za lata 2020/21 będą najprawdopodobniej jeszcze wyższe, bowiem ponad połowa Ukraińców pracujących w Polsce deklaruje zainteresowanie zakupem nieruchomości do końca tego roku. Jest to ponad 20%-owy wzrost względem ubiegłego roku.

 

 

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.