ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
23.08.2021

7 kroków do stabilnej pracy

Proces rekrutacyjny w ThreeZones przeprowadzamy według sprawdzonego już od lat schematu. Zawiera się w nim siedem podstawowych kroków, które skutecznie pozwalają nam pozyskać ukraińskich pracowników dla naszych partnerów biznesowych.

Nasza rekrutacja tworzona jest z myślą o kompleksowej opiece nad obywatelami ze Wschodu, którzy niejednokrotnie są pełni obaw przed podjęciem pracy w obcym kraju. Jesteśmy dla nich wsparciem od momentu otrzymania zgłoszenia do czasu ewentualnego rozwiązania umowy.

W skład skonstruowanego przez nas schematu rekrutacji wchodzi następujące 7 kroków:

1. Zainteresowany pracą w Polsce obywatel Ukrainy wysyła do nas swoje zgłoszenie. Może to uczynić poprzez formularze kontaktowe w social media lub formularze zgłoszeniowe na naszej stronie internetowej https://threezones.pl/. Wystarczy podać tylko swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

2. Nasz specjalista od spraw rekrutacji kontaktuje się z każdą osobą, od której otrzymamy dane kontaktowe. Aby usprawnić międzynarodową komunikację, w naszym zespole znajdują się osoby biegle posługujące się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. Dzięki temu obywatele ze Wschodu są w stanie bezproblemowo porozumieć się z nami.

3. Kandydat otrzymuje od nas szczegółowe informacje odnośnie oferowanego przez nas zatrudnienia oraz ma szansę zapytać o nurtujące go aspekty. Pomagamy także skompletować wszelkie dokumenty, które są niezbędne, aby podjąć legalną pracę w Polsce oraz zapewnić sobie legalny pobyt.

4. Po przyjeździe do Polski obywatele ze Wschodu mogą skorzystać z zapewnionego przez nas zakwaterowania. Rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza na początku pobytu w nowym kraju, kiedy to osoby nie mają rozeznania w cenach i lokalizacji dostępnych mieszkań bądź stancji.

5. Przed podjęciem umowy o pracę (a tylko taką oferujemy) koniecznym jest wykonanie badań lekarskich, których celem jest wykrycie ewentualnych niezdolności do wykonywania danej pracy. Przyszły pracownik otrzymuje od nas skierowanie oraz ma wskazane miejsce, gdzie może udać się na badania. Po uzyskaniu pozytywnego zaświadczenia od lekarza następuje podpisanie umowy.

6. Pracownik przed rozpoczęciem pracy dostaje od nas zaproszenie na obowiązkowe szkolenie BHP, dzięki któremu może poznać jakie czekają go zagrożenia na stanowisku pracy oraz jak może im zapobiec. Wręczamy mu także odzież roboczą – zwykle jest to kombinezon, kask, rękawice czy obuwie.

7. Ostatnim krokiem jest pierwszy dzień w pracy nowo zatrudnionego pracownika. Jest to zwykle najbardziej wyczekiwany moment, który dostarcza wiele ekscytacji ze względu na nowe miejsce pracy oraz poznanie nowych ludzi.

Ponadto przez cały okres współpracy z ThreeZones obywatele ze Wschodu mogą liczyć na naszą pomoc – nie tylko w sprawach związanych z samą pracą, ale także z pobytem w Polsce lub innymi napotkanymi problemami.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.