ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
16.08.2021

Co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców

Wśród polskich pracodawców wzrasta tendencja zatrudniania Ukraińców do swoich firm. Jak pokazują najnowsze raporty – już co czwarta firma w Polsce ma zamiar rekrutować obywateli ze Wschodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to wyraźny przyrost w porównaniu do czasu sprzed pandemii, kiedy to zainteresowanie Ukraińcami wykazywał co dziesiąty pracodawca.

Nabór ukraińskich pracowników uzasadniany jest obecnie dwoma powodami. Pierwszy z nich to narastająca luka kadrowa, której nie są w stanie wypełnić rodzimi pracownicy. Drugi powód natomiast związany jest z pozytywnymi dotychczasowymi doświadczeniami w zatrudnianiu Ukraińców. Dla pracodawców coraz mniejsze znaczenie ma narodowość pracownika, a pod uwagę brana jest jego efektywność pracy. Ukraińcy cenieni są przede wszystkim za pracowitość, doświadczenie i umiejętność szybkiej adaptacji.

Według danych, co trzeci polski pracodawca wykazuje pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. Zdecydowana większość firm podtrzymuje, że ma neutralne nastawienie do ludności ze Wschodu, a jedynie 8 proc. pracodawców podchodzi do nich negatywnie. To tylko potwierdza, że polskie firmy są otwarte na pracowników zza granicy, jeśli tylko wykonują oni swoje obowiązki w sposób efektywny.

Z powstałej w Polsce luce kadrowej chętnie korzystają Ukraińcy, których zainteresowanie podjęciem pracy w kraju nad Wisłą nie maleje nawet podczas pandemii. Świadczy o tym m.in. robiąca wrażenie ilość wydanych oświadczeń, dotyczących zatrudnienia obywateli z Ukrainy. Tylko w  pierwszej połowie 2021 roku było ich niespełna milion, czyli o 63 proc. więcej niż w roku ubiegłym oraz o 18 proc. więcej niż w roku 2019.

Ukraińcy najczęściej znajdują zatrudnienie w dużych polskich firmach, gdzie pracuje ponad 250 osób. Według statystyk już 45 proc. przedsiębiorstw ma w swoim zespole obywateli zza wschodniej granicy. Na korzyść Ukraińców przy nawiązywaniu współpracy z polskimi firmami przemawia m.in. niska bariera językowa, która ułatwia sprawną aklimatyzację w nowym miejscu pracy.

Obecnie większość obywateli ze Wschodu przyjeżdża do Polski na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej, która umożliwia zatrudnienie na okres 6 miesięcy. W planach jest jednak ustanowienie nowej polityki migracyjnej, która pozwoli pozostać Ukraińcom w Polsce na dłużej. To z pewnością przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania przyjazdem do Polski w celach zarobkowych.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.