ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
23.09.2021

Ukraińcy wiążą z Polską przyszłość

Ukraińcy już od wielu lat chętnie emigrują do Polski w celu podjęcia lepiej płatnej pracy. Legalny pobyt w kraju nad Wisłą pozwala im nie tylko podjąć bezpieczną i korzystną finansowo aktywność zawodową, ale co za tym idzie – umożliwia także długookresowe zamieszkanie w naszym kraju. Coraz rzadsze są sytuacje, gdy obywatele Ukrainy przyjeżdżają okresowo, by zarobić środki i wrócić z nimi do swojego kraju. Atrakcyjne stawki płacowe u polskich pracodawców oraz stabilne zatrudnienie na umowie o pracę i możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że wielu obywateli Ukrainy mogąc sobie pozwolić na godne życie w Polsce, decyduje się na pozostanie w naszym kraju na stałe. Fakt ten potwierdza m.in. pokaźna liczba dokonywanych przez Ukraińców inwestycji w polskie lokale mieszkaniowe.

 

Niemcy, Włosi, Anglicy czy Francuzi to cudzoziemcy, którzy chętnie kupują w Polsce mieszkania – głównie w celu inwestycyjnym. Jednak tytuł lidera w kwestii nabywanych w Polsce mieszkań wśród obcokrajowców niezmiennie od ok. 5 lat przypada Ukraińcom. W odróżnieniu od innych narodów, obywatele ze Wschodu kupują mieszkania w większości dla własnego użytku. Takie rozwiązanie jest coraz częściej wybierane zamiast wynajmu. Udział Ukraińców w zakupach polskich mieszkań wzrósł z prawie 18% w 2015 roku do rekordowych 38% w 2020 roku. W samym ubiegłym roku natomiast zostało sprzedanych 6900 mieszkań cudzoziemcom, w tym obywatele Ukrainy weszli w posiadanie 2600 z nich, a tym samym stanowili najwyższy procent.

Na wzmożone zainteresowanie polskimi mieszkaniami wpływa także fakt, iż Polskie prawo umożliwia Ukraińcom bezproblemowe nabywanie nieruchomości. Cudzoziemiec, aby dokonać zakupu mieszkania nie musi posiadać statusu prawnego, ani nawet przebywać na terenie kraju. W przypadku problemów może także skorzystać z pomocy biur nieruchomości, które coraz częściej oferują obsługę klienta także w języku rosyjskim/ukraińskim.

Polska jest najlepszym krajem do przeprowadzki dla Ukraińców, gdyż mamy zbliżoną mentalność, język i kulturę, które ułatwiają aklimatyzację oraz przyśpieszają przyzwyczajenie się do nowego otoczenia. Co więcej, polscy pracodawcy chętnie zatrudniają obywateli z Ukrainy i to zarówno specjalistów, jak i osoby bez doświadczenia.

Oprócz podejmowania pracy, kupna mieszkań i planów stałego pobytu nad Wisłą, Ukraińcy coraz częściej wyrażają chęć zdobywania wykształcenia w Polsce. Jak wynika z ogólnodostępnych danych, obecnie na polskich uczelniach studiuje aż 82,5 tys. cudzoziemców, co uznawane jest za rekordową liczbę. Tegoroczne rekrutacje wskazują także, że do Polski przyjedzie w tym roku jeszcze więcej młodych ludzi niż rok temu – zauważalny jest ok. 10-cio procentowy wzrost kandydatów. Najwięcej z nich to właśnie Ukraińcy. Cudzoziemcy ze Wschodu chętnie wybierają polskie uniwersytety z kilku powodów – są stosunkowo tanie, umożliwiają wjazd do Polski, oraz nie odbiegają kulturowo od rodzimego miejsca pochodzenia. Ukraińcy najczęściej chcą w Polsce studiować takie kierunki jak zarządzanie, informatyka, medycyna, czy stosunki międzynarodowe.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.