ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
28.02.2019

Kultura organizacyjna firmy – współpracuj z partnerami o podobnych wartościach  

Kiedy pracownik, chce podjąć pracę w nowej firmie, często zastanawia się, jaka będzie tam atmosfera, czy w ogóle odnajdzie się w nieznanym otoczeniu, czy spotka ludzi, z którymi będzie mu się dobrze współpracowało. Podobne pytania powinny sobie zadać firmy, które stoją przed wyborem nowego partnera biznesowego czy usługodawcy.

Dla większości podmiotów „dobra współpraca” to oczywiście szybka ścieżka decyzyjna, skuteczne rozwiązania bieżących problemów i miła atmosfera oraz korzystna oferta, ale coraz częściej także etyczna postawa kontrahenta. Temat wartości, kultury organizacyjnej i norm, jakie w firmie obowiązują, dawno przestał dotyczyć wyłącznie największych korporacji. Firmy wiedzą już, że warto kształtować w tym obszarze postawy w organizacji.

– Jesteśmy firmą outsourcingową, zatrudniającą głównie pracowników z Ukrainy. Od początku w ThreeZones mamy jedną ważną zasadę. Mamy świadomość, że odpowiadamy za ludzi i za to, żeby czuli się w Polsce dobrze i bezpiecznie. Kluczowe są dla nas warunki na jakich z nami pracują i w jakich mieszkają oraz odpoczywają. To  ważne z etycznego, ale i organizacyjnego punktu widzenia. W dodatku mamy szczęście do klientów, którzy rozumieją i wspierają nasze działania i pracowników, którzy potrafią je docenić – mówi Adam Wybrańczyk, dyrektor operacyjny ThreeZones.

Dojrzałość do Kodeksu Kultury Organizacyjnej

Etyczne podejście do pracowników i partnerów biznesowych przyczyniło się do szybkiego wzrostu firmy.

– Rozszerzamy zasięg naszych usług na inne obszary kraju. Chcemy jednak, aby kluczowe dla nas wartości pozostały niezmienne. Przygotowując się do działalności na większą skalę, zdaliśmy sobie sprawę, że najwyższy czas spisać najistotniejsze dla nas kwestie. Powstała strategia rozwoju ThreeZones, opracowaliśmy podręcznik operacyjny, spisaliśmy wszystkie procedury u nas obowiązujące. Nie zapomnieliśmy przy tym o Księdze Kultury Organizacyjnej i Zasad Etycznych – mówi Adam Wybrańczyk.

Co zawiera ten dokument? Wyszliśmy od prostej, ale ważnej dla nas zasady:

Łączymy ludzi i firmy, by wesprzeć ich w realizacji celów osobistych i biznesowych.

To z niej wywiedliśmy claim, widniejący pod naszym logo:

Cała działalność firmy opiera się na podstawowych wartościach, które graficznie prezentujemy w formie piramidy. Czytamy je od podstaw:

Wiedza i doświadczenie, szacunek i odpowiedzialność oraz sprawdzony model biznesowy i efektywne działania  – to wartości wyznaczające ramy
i kierunki działania ThreeZones.

Pozostała część Kodeksu Kultury Organizacyjnej i Zasad Etycznych ThreeZones zawiera szczegółowy opis oraz wskazówki, jak wygląda zastosowanie w praktyce kluczowych wartości i jak kształtuje się etyczna postawa naszej firmy i jej pracowników.

– Najbardziej cieszy mnie fakt, że z wywiadów i ankiet, które przeprowadziliśmy z klientami, jasno wynika, że nasze wartości, rzeczywiście działają. Klienci cenią nas nie tylko za jakość realizacji usług outsourcingowych. Zwracają uwagę także na otwartość, gotowość do szybkiej reakcji i poszukiwanie rozwiązań, które usprawniają obsługę i kontakt. Dziękujemy za te wszystkie opinie – zaznacza Adam Wybrańczyk.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.