ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
21.02.2019

Employer branding procentuje nie tylko na rynku pracy, ale także w biznesie

Z ostatniego raportu HRM Institiute wynika, że rośnie liczba firm, dla których najważniejszym wyzwaniem jest niedobór talentów, czyli pracowników, którzy mają istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesu. Od wielu lat na czele tej grupy znajdują się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W odpowiedzi na tę sytuację firmy coraz mocniej stawiają na employer branding.

Pracodawco, zbadaj potrzeby swoich pracowników

Istotą skutecznego budowania wizerunku pracodawcy nie jest dziś duża ilość aplikacji, które wpłyną podczas rekrutacji. Liczy się przede wszystkim przyciągniecie i zatrzymanie w firmie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy wesprą jej rozwój na konkurencyjnym rynku.

– W firmie specjalizującej się w outsourcingu usług, budowa marki pracodawcy to temat podwójnie ważny. Naszym zadaniem jest zapewnienie klientom realizacji zleceń, na przykład na linii produkcyjnej, terminowo i na jak najwyższym poziomie. Dbamy więc o to, aby zatrudniać wykwalifikowanych fachowców. Warto podkreślić, że nasze kadry to przede wszystkim pracownicy z Ukrainy i innych krajów Wschodu. W praktyce oznacza to, że na co dzień budujemy markę polskiego pracodawcy na zagranicznym rynku pracy – mówi Adam Wybrańczyk, dyrektor operacyjny ThreeZones.

Budując strategię employer brandigową firma, której celem jest zapewnienie stałego dostępu do wartościowych fachowców, uwzględniła zatem potrzeby ukraińskich kandydatów do pracy oraz różnice kulturowe. Zanim jednak strategia powstała, dokładnie przeanalizowano potrzeby Ukraińców w tym zakresie. O badaniach wśród ukraińskich pracowników ThreeZones – CZYTAJ WIĘCEJ.

Co ciekawe, wyniki wewnętrznych analiz pokrywają się z badaniami naukowymi, dotyczącymi sytuacji migrantów w Polsce. Warto zerknąć m.in. do raportu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego z maja 2018 roku pt. „Sieci społeczne a integracja migrantów ukraińskich w Polsce”.

Klienci doceniają świadomych kontrahentów

Wynika z nich m.in, że Ukraińcy, podejmując decyzję o pracy w naszym kraju, mają silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Szukają więc wsparcia i rekomendacji wśród znajomych, ale także innych osób tej samej narodowości.

– Wiemy, jak ważny dla powodzenia procesu rekrutacji jest system rekomendacji i dlatego m.in. nagradzamy osoby spośród naszych pracowników, które wskazują nam nowych, wartościowych kandydatów do pracy – mówi Adam Wybrańczyk.

Na podstawie badań i warsztatów w firmie powstał także program onboardingowy „Pierwsze kroki w ThreeZones”. Jednym z jego elementów jest stałe wsparcie w języku ukraińskim i rosyjskim dla pracowników. Powstał również film instruktażowy, pozwalający bezpiecznie dotrzeć do siedziby firmy, czy kupić bilet tramwajowy w kiosku.

– Przyjeżdżają do nas osoby, które mówią po polsku lub są w stanie posługiwać się w naszym języku w stopniu komunikatywnym już po kilku tygodniach. Nadal jednak czują się pewniej i bezpieczniej, gdy mogą z naszymi pracownikami administracyjnymi rozmawiać w ojczystym języku – zaznacza dyrektor operacyjny firmy.

Program onboardingowy to nie wszystko. Firma premiuje także osoby, które mają najdłuższy staż pracy w firmie albo wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w realizację obowiązków. ThreeZones mocno wyróżnia się na rynku profesjonalnym, spójnym wizerunkiem. Prowadzi aktywne działania w mediach społecznościowych, dbając o wzmocnienie wizerunku rzetelnego pracodawcy, któremu warto zaufać, szukając pracy w Polsce.

– We wszystkich kanałach komunikacji, skierowanych do naszych potencjalnych pracowników, dbamy o przekaz zgodny z wartościami firmy, podkreślając zrozumienie i szacunek do potrzeb Ukraińców. Bardzo szybko zauważyliśmy, że to podejście przekłada się na tylko na wyniki rekrutacji, ale również rozwój naszego biznesu – zaznacza dyrektor operacyjny ThreeZones.

Klienci ThreeZones dostrzegają i doceniają to strategiczne podejście i sami nieraz włączają się w te działania. Jeden ze stałych klientów, wiedząc, że na jego hali produkcyjnej pojawią się pracownicy ThreeZones  z Ukrainy przetłumaczył instrukcje obsługi i BHP, aby czuli się pewniej i bezpieczniej.  Zwykle robimy to sami, ale tym razem nas uprzedzono. W dodatku zanim zespół pojawił się w firmie, aby zrealizować usługę, klient zorganizował warsztaty antydyskryminacyjne dla własnej załogi, aby zapobiec ewentualnym nieprzyjemnym sytuacjom. Przedstawiciele firmy już nieraz słyszeli od nowych kontrahentów, że w wyborze oferty ThreeZones przeważył profesjonalny wizerunek i podejście do kwestii pracowniczych.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.