ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
27.10.2019

ThreeZones Poznań: Dynamiczny rozwój oddziału to efekt dobrze zdefiniowanych potrzeb naszych klientów

Sieć oddziałów ThreeZones Group, specjalizujących się w outsourcingu procesowym rozwija się coraz szybciej. Od 1 sierpnia swoją działalność rozpoczął oddział ThreeZones Poznań, wspierając aktywnie rozwój firm m.in. z branży automatyki przemysłowej czy poligraficznej. Wśród klientów poznańskiego oddziału są m.in. Romag CNC, Harx Tooling oraz Print XL.

Dynamiczny rozwój gospodarki, niski poziom bezrobocia oraz rosnąca liczba zamówień dla przedsiębiorców wiąże się ze sporymi wyzwaniami dla biznesu zwłaszcza w kontekście niewystarczających zasobów kadrowych.

Outsourcing procesowy wspiera dynamiczny rozwój wielkopolskich firm

To szczególnie ważne w Wielkopolsce, gdzie bezrobocie wynosi 2,8% (dane z sierpnia 2019 roku),  a region jest jednym z najbardziej aktywnych gospodarczo obszarów w Polsce. Według statystyk Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej pod względem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw Wielkopolska plasuje się w ścisłej czołówce w Polsce (spółek z zagranicznym kapitałem działa tu  blisko 8000).

Odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi wielkopolski rynek jest outsourcing procesowy. ThreeZones Poznań gwarantuje swoim klientom profesjonalną obsługę wyodrębnionych i przekazanych naszej firmie procesów  (takich jak produkcja, obsługa maszyn, kontrola jakości, pakowanie, magazynowanie, logistyka i in.). Ich realizacją zajmują się wykwalifikowane zespoły pracowników ThreeZones przede wszystkim z Ukrainy i innych krajów wschodnich.

Budujemy przewagę biznesową opartą o trwałe relacje z klientami

 

– Realizujemy usługi dla firm w terminie określonym umową i odpowiednio wysokiej jakości. Nasi pracownicy to osoby o oczekiwanych przez biznes kwalifikacjach i doświadczeniu. Bieżącą pracą zespołów, realizujących usługi dla klientów, są liderzy zespołów i dedykowani koordynatorzy – wyjaśnia Izabela Węgłowska-Ciszak,  kierująca ThreeZones Poznań.

Wielkopolski oddział buduje swoją przewagę na dwóch podstawowych wartościach: trwałe relacje biznesowe i szacunek dla pracowników.  – Nasz rozwój to efekt dobrze zdefiniowanych potrzeb klientów, którym zależy przede wszystkim na pewności, że dotrzymają terminu swoich kontraktów i mogą z góry skalkulować koszty ich realizacji. Dzięki temu bez obaw podejmują się kolejnych zleceń. Cieszy także zaufanie, jakim obdarzył nas rynek w regionie. Jesteśmy traktowani jako istotne wsparcie dla biznesu, a nasi pracownicy są również doceniani przez klientów. Otrzymują wyrazy uznania za dobrze zrealizowane zadania, czy są zapraszani na wydarzenia integracyjne – mówi Izabela Ciszak.

 

ThreeZones Poznań oferuje firmom z rejonu Wielkopolski kompleksową i terminową obsługę z zakresu outsourcingu procesowego. Firma jest częścią ThreeZones Group, rozwijającej się dynamicznie sieci, specjalizującej się w obsłudze branży automotive, AGD/RTV, branży produkcji spożywczej oraz logistycznej i sektora budowlanego.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.