ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
13.07.2021

Gdzie znajdują zatrudnienie Ukraińcy?

Co roku do Polski w poszukiwaniu pracy przyjeżdża ponad sto tysięcy obywateli Ukrainy. Szacuje się, że obecnie, wraz z osobami, które nie dokonały rejestracji, może być ich w naszym kraju około miliona. Zdecydowana większość z nich posiada legalne zatrudnienie, coraz popularniejsze staje się także zakładanie przez ukraińskich obywateli firm w Polsce. Już ponad 6 tysięcy spośród nich prowadzi własny biznes nad Wisłą, a tendencje w tym zakresie są wzrostowe. 

Najpopularniejszym zostaje jednak zatrudnienie. Gdzie i na jakich stanowiskach najczęściej pracują obywatele Ukrainy? 

Ze statystyk prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy wiadomo, że w 2020 roku obywatele ze Wschodu byli zatrudniani głównie w branży budowlanej, na stanowiskach szeregowych [na których bariera językowa nawet tuż po przyjeździe nie stanowi większego problemu]. W branży budowlanej znalazło zatrudnienie ponad pół miliona obywateli Ukrainy [głównie na stanowiskach: pracownik budowlany, murarz, betoniarz, stolarz, ślusarz]. Na drugim miejscu znajduje się sektor magazynowania i logistyki, gdzie zatrudniono blisko 250 000 Ukraińców. 

Coraz częściej imigrantów ze Wschodu można spotkać za kierownicą taksówek i znajduje to potwierdzenie w statystykach. Jak podają dane WUP, w 2020 roku na stanowisku kierowcy zatrudniono ponad 60 000 osób z Ukrainy. Do równie popularnych zajęć należy pomoc sprzątająca i biurowa [55 000], a także branża spożywcza. Tutaj obywatele Ukrainy znajdują zatrudnienie zarówno na produkcji [w branży masarskiej ponad 30 000 osób] jak i na kuchni. Jako pomoc kuchenną zatrudniono ponad 15 000 z nich. 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.