ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
09.02.2023

Za co pracodawcy cenią Ukraińców?

Ponad 40% przedsiębiorstw deklaruje zatrudnianie pracowników ze Wschodu. Jak wynika z najnowszego badania „Barometr Rynku Pracy VII”, wiele polskich firm mierzy się z deficytami kadrowymi. Odpowiedzią na ten problem okazuje się zapełnienie luki pracowniczej przez Ukraińców. 

Jakie cechy cenią sobie pracodawcy u pracowników z Ukrainy? 

➡️ Dyspozycyjność, doświadczenie i zaangażowanie
Polscy pracodawcy zatrudniający Ukraińców wysoce cenią sobie ich zaangażowanie w pracę. Wielu z nich ma różnorodne i bogate doświadczenie zawodowe. Oznacza to, że są oni bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pracownicy z Ukrainy chętnie podejmują wyzwania, są gotowi do pracy zmianowej, weekendowej i tymczasowej.

➡️ Adaptacja do nowego miejsca pracy związana z bliskością kulturową
Pracownicy zza wschodniej granicy to osoby, z którymi łączy nas bardzo podobna kultura pracy. Oznacza to, że nie mają trudności z aklimatyzacją wśród Polaków, przestrzeganiem prawa czy reguł społecznych oraz tych obowiązujących w miejscach pracy. Obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce bardzo dobrze się tu odnajdują. Badania sondażowe pokazują, że Polacy oceniają swoich współpracowników z Ukrainy bardzo pozytywnie. Co ciekawe ¼ Polaków przyznaje, że zdarzyło mu się nawiązać przyjacielską relację ze współpracownikiem pochodzenia ukraińskiego.

➡️ Dostępność kadry pracowniczej i mobilność
Ta cecha może okazać się ogromną zaletą w przypadku pracy na kontraktach rozmieszczonych w całym kraju. Pracownicy nie są przywiązani do jednego miejsca pracy, co daje możliwość rozlokowania ich w różnych zakładach. Dodatkowo wskutek dużego napływu obywateli Ukrainy oraz emigracji Polaków pracodawcy zyskują możliwość uzupełnienia deficytów kadrowych i rozwoju firmy. Jest to znaczące w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których ilość pracowników decyduje o ukończeniu projektu. Ich obecność i dyspozycyjność wpływa także na obrót firmy, a co za tym idzie na jej zysk.

Według badań uchodźcy z Ukrainy poszukujący pracy w Polsce to osoby z grup wiekowych 25-34 lat (32%) oraz 35-44 lat (%). Fakt ten świadczy o bardzo dużym udziale wykwalifikowanych i ukształtowanych zawodowo, często posiadających szerokie kwalifikacje kandydatów. Ponad 20% respondentów badania z 2022 roku twierdzi, że podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez kursy doszkalające. Wśród przybywających obywateli Ukrainy 10% stanowią młode osoby w wieku 18-25 lat, co może świadczyć o chęci podjęcia pracy zarówno tymczasowej, jak i stałej oraz możliwości zmiany miejsca zamieszkania na potrzeby pracy. 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.