ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
05.09.2018

Ukraińcy w Polsce. 5 zalet zatrudniania Ukraińców

Przedsiębiorcy w Polsce pilnie szukają sposobu na zapełnienie braków kadrowych. Chodzi szczególnie o pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i wysokiej motywacji do pracy. Alternatywą jest zatrudnienie Ukraińców, które przyjeżdżają do naszego kraju w poszukiwaniu wyższych zarobków i lepszej jakości życia. Coraz częściej pracodawcy dostrzegają zalety współpracy z pracownikami ze Wschodu.

Sytuacji sprzyja uproszczenie przepisów dotyczące zatrudniania Ukraińców w Polsce. Od czerwca 2017 roku osoby z Ukrainy, które chcą pracować w naszym kraju nie potrzebują już wizy. Mogą wjechać do Polski i pracować tu na podstawie paszportu biometrycznego na okres 90 dni w ciągu pół roku.

Zaleta 1. Wsparcie firm outsourcingowych w zatrudnieniu obcokrajówców

To oczywiście nie są jedyne formalności i kryteria, jakie trzeba zrealizować, by móc legalnie zatrudnić Ukraińców. Wystarczy wspomnieć o prawidłowym złożeniu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Więcej na ten temat piszemy w artykule Pracownicy z Ukrainy – jak zatrudnić obcokrajowców.

Jednak w załatwieniu spraw urzędowych przedsiębiorców wspierają profesjonalne firmy outsourcingowe. W ramach obsługi zapewniają nie tylko zatrudnienie pracowników ze Wschodu i pełną legalizacją zatrudnienia Ukraińców. Usługa obejmuje również sprawy kadrowe, zakwaterowanie, badania lekarskie, szkolenia BHP, wyposażenie w odzież roboczą oraz ich codzienną koordynacją pracy.

 

 

To szereg ułatwień, które pozwalają przedsiębiorcom docenić komfort współpracy z Ukraińcami. Są jeszcze dodatkowe zalety:

Zaleta 2. Pełna dyspozycyjność i pracowitość

W przypadku pracowników zatrudnionych za pośrednictwem firmy outsourcingowej, to właśnie ich bezpośredni pracodawca ponosi koszty finansowe i organizacyjne urlopów, zwolnień lekarskich czy zastępstw w okresie wyjazdów do rodzinnego kraju.

Warto pamiętać, że pracownicy z Ukrainy są chętni do podejmowania prac w nadgodzinach lub dodatkowych zleceń, ponieważ są mocno zdeterminowani, by w okresie pobytu w Polsce zarobić, jak najwięcej pieniędzy.

Zaleta 3. Brak bariery językowej

Ukraińcy, którzy przygotowują się do wyjazdu do Polski sami chętnie uczą się języka polskiego. Ćwiczą także słownictwa związanego z branżą, w której chcą podjąć pracę. Z doświadczeń ThreeZones wynika, że przeciętnie w grupie kilkudziesięciu zrekrutowanych osób do pracy znajduje się zaledwie kilku pracowników, którzy nie znają języka wcale.

Najczęściej są to osoby, które decyzje o wyjeździe do Polski podjęły spontanicznie. W praktyce zwykle nie stanowi to problemu. W procesie komunikacji w okresie wdrożenia na zakład przedsiębiorcę wspierają koordynator i tłumacz z firmy outsourcingowej.

Pozostali Ukrańcy również chętnie pomagają w takich przypadkach. Zwykle więc po okresie około dwóch tygodni pracownicy, którzy przyjechali do Polski bez znajomości języka porozumiewają się już w stopniu komunikatywnym.

Zaleta 4. Gotowość do pracy na terenie całego kraju

Tę zaletę doceniają szczególnie firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa, które mają swoje oddziały w różnych częściach kraju. Pracownicy z Ukrainy, przyjeżdżając do Polski są mobilni i gotowi pracować zarówno na Śląsku, we Wrocławiu jak i w Gdańsku. Kiedy firma ma potrzebę uzupełnienia braków kadrowych w swoim oddziale albo realizuje zlecenie (np. budowę) w innej części Polski, najczęściej nie ma problemu ze znalezieniem chętnych do wyjazdu. Nie ma również potrzeby, by odwozić pracowników na weekend do miejsca, w którym mieszkają na co dzień. To znacznie obniża koszty organizacyjne realizacji tego typu zadań.

Zaleta 5. Zatrudnianie Ukraińców to korzyści dla obu stron

Praca w Polsce to dla Ukraińców zwykle okazja do poprawy sytuacji finansowej i pomoc rodzinie. Pieniądze, które zarabiają w Polsce są nieporównywalnie większe z tym, co otrzymują w rodzinnym kraju. To dla nich także szansa na życie w lepszych warunkach i zdobycie nowych doświadczeń.

Z kolei firmy w Polsce zyskują pracowników zdeterminowanych, punktualnych, gotowych do pracy na stanowiskach, na które nie mogli znaleźć obsady na lokalnym rynku pracy. Firmy korzystające ze wsparcia profesjonalnych firm outsourcingowych doceniają również atuty kompleksowej obsługi (rekrutacyjnej, kadrowej i organizacyjnej). To dodatkowo pozwala dostrzec zalety zatrudniania Ukraińców.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.