ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
30.07.2021

Dlaczego Polska jest atrakcyjnym krajem dla Ukraińców?

Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”, obecnie już w około co czwartej firmie w Polsce pracują obywatele Ukrainy. Odpowiednie umiejętności specjalistyczne, a także chęć i zapał do pracy powodują, że polscy przedsiębiorcy chętnie podejmują współpracę z Ukraińcami. Ci z kolei uważają Polskę za atrakcyjne miejsce pracy, przez co z roku na rok wzrasta liczba zainteresowanych przyjazdem w celu podjęcia pracy.

Podstawowym czynnikiem, dla którego Ukraińcy opuszczają ojczyznę są niskie zarobki, bardzo często nieadekwatne do wykształcenia i umiejętności ludności. Płaca w Polsce jest szacunkowo wyższa o 70 % niż za wschodnią granicą, co powoduje tak intensywne zainteresowanie podjęciem pracy w kraju nad Wisłą. Godne wynagrodzenie to szansa nie tylko na podniesienie własnego komfortu życia, ale także możliwość wsparcia rodziny i zapewnienia im dostatku.

Kolejnymi aspektami, przemawiającym za wyborem Polski na kraj do pracy jest stosunkowa bliskość geograficzna oraz zbliżona kultura. Ukraińcy są w stanie bezproblemowo dotrzeć do Polski autobusem bądź samolotem, a do przekroczenia granicy nie jest im potrzebna wiza. Pokrewne cechy kulturowe sprawiają natomiast, że obywatele ze Wschodu mogą z łatwością się zaaklimatyzować oraz poczuć komfortowo w teoretycznie obcym kraju.

Niska bariera językowa to następny argument, przemawiający za wyborem pracy w Polsce. Zarówno język polski, jak i język ukraiński/ rosyjski należą do grupy języków słowiańskich, co sprawia, że mają ze sobą wiele wspólnego. Z doświadczenia wiemy, że Ukraińcy szybko są w stanie nauczyć się podstaw języka polskiego, a Ci którzy spędzili w Polsce około roku, mogą już swobodnie komunikować się tylko tym języku.

Firmy takie jak My – ThreeZones są także niewątpliwą zachętą dla Ukraińców, aby podjęli legalną pracę w Polsce. Współpracując z nami, obywatele Ukrainy mają zapewnione wsparcie na każdym etapie organizacji zatrudnienia – od pomocy z załatwieniem wszelkich formalności, przez zapewnienie zakwaterowania i miejsca w zakładzie pracy po badania lekarskie czy szkolenia BHP.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.