ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
22.11.2021

Ukraińcy liderem imigracji zarobkowej

Ukraińcy od lat są niekwestionowanym liderem na rynku migracji zarobkowej do Polski, pod względem liczebności. Gonią ich Białorusini, będąc na drugim miejscu w skali migracji. Mołdawianie, Filipińczycy, Hindusi czy Gruzini również przybywają nad Wisłę, jednak w porównaniu do pierwszych dwóch, ich liczebność jest niewielka.

Pozwolenia na pracę

W pierwszych miesiącach 2021 r. wydano ponad 232 tys. pozwoleń na pracę w Polsce. 

Z  danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że największa ilość, ok. 159 tys., czyli niemal 70 proc. – powędrowała do Ukraińców. Co z resztą pozwoleń?

Największą część, poza obywatelami Ukrainy, otrzymali Białorusini. Oprócz nich, blisko 5,7 tys. pozwoleń na pracę otrzymali obywatele Indii, kolejne miejsca zajmują Nepalczycy, Uzbecy, Filipińczycy, Gruzini i Mołdawianie. Choć Nepal wciąż jest w czołówce krajów, których obywatelom wydajemy najwięcej pozwoleń na pracę, to pracowników z tamtego kierunku jest już znacznie mniej niż np. w 2018. Podobne zjawisko zachodzi w przypadku Banglijczyków, za to z roku na rok rośnie popularność szukania pracy w Polsce przez obywateli Indii, Filipin czy Indonezji.

 

Do pracy = do Polski

 

Warto przypomnieć, że łącznie w 2020 r. w Unii Europejskiej wydano ok. 900 tys. pozwoleń na pobyt w celach zarobkowych. Polska przyjęła więc ponad połowę wszystkich migrantów spoza Wspólnoty, przybywających do UE do pracy. Nie jest to dużą niespodzianką gdy przytoczymy, że w celach zarobkowych do Unii Europejskiej migruje aż 86 proc. Ukraińców i 60 proc. Białorusinów.  Jak mówią dane-Polska jest krajem „pierwszego wyboru” zarówno dla Ukraińców jak i Białorusinów. Daleko za Ukraińcami i Białorusinami mamy m.in. Rosjan, Gruzinów, Turków, Hindusów, Mołdawian, Kazachów, Wietnamczyków, Indonezyjczyków czy Chińczyków. Aczkolwiek jest to niewielka skala kilku tysięcy pozwoleń rocznie.

 

Polska potrzebuje imigracji

 

Zarobkowi imigranci – głównie z Ukrainy – w niektórych branżach polskiej gospodarki wręcz ratują nasz rodzimy rynek pracy. Przemysł rolno-spożywczy, przemysł magazynowy czy budownictwo oferują stanowiska pracy nie tylko o najniższych zarobkach, ale także zwyczajnie ciężkie. Nawet jeśli pracodawcy oferują stosunkowo wysokie zarobki, to Polacy nie są chętni do podejmowania pracy na takich warunkach. Oczywiście nie możemy szufladkować pracowników zza granicy, bo często są to też wykształceni programiści czy doświadczeni lekarze, którzy także znajdują w naszym kraju pracę w swoim zawodzie. Co istotne, imigracja do Polski ma też coraz częściej charakter pobytu stałego, a nie tylko czasowego.

Ze względu na rynek pracy oraz demografię, imigracja dla Polski jest bardzo istotna. Sam projekt Strategii Demograficznej, w której nie ujęto w ogóle migracji, pokazuje, że bardzo ciężko będzie samym Polakom, za kilkadziesiąt lat rozwijać kraj. Będzie to miało odczuwalne skutki m.in. dla zdolności systemu emerytalnego do zapewnienia adekwatnych świadczeń emerytom i zdolności państwa i samorządów do świadczenia usług publicznych o adekwatnej jakości.

 

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.