ThreeZones

Вхід Rozwiń listę języków Tел/Viber +48 668 897 457 Otwórz menu

12
ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
мужчины
18.12.2018
Oleśnica

17 zl netto в час. Работа минимально 240 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Олесница

ОБЯЗАННОСТИ:…

12
РАБОТНИКИ НА ПРОДУКЦИИ СУШКИ ДЕРЕВА
мужчины
18.12.2018
Oleśnica

12 zł netto в час, после пробного периода 13 zl netto в час. Работа минимально 240 часов в месяц….

12
МОНТЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
мужчины
18.12.2018
woj. śląskie/Pszczyna

12 zł netto в час, после пробного периода 13 zl netto в час. Работа по 12 часов в день….

споживча12
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА (без опыта)
мужчины/женщины
12.12.2018
Katowice i okolice

Ставка от 11 до 12,50 zl netto

Набираем работников на производственные продуктовые (соленья, кондитерские изделия).

Конкретные вакансии предлагаем после вьезда работника,…

12
УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ L-TZ
МУЖ/ЖЕН/СЕМ ПАРЫ ДО 55 ЛЕТ
10.10.2018
КАТОВИЦЕ / РУДА ШЛЕНСКА

11 zl netto в час. Работа по 12 часов в день. Работа в 2 смены с понедельника по субботу….

Будівельна12
ОПЕРАТОРЫ МАШИН B-CK
МУЖЧИНЫ
10.10.2018

12 zl netto в час.
Работа по 8-10 часов в день. (с возможностью доп часов) С возможностью работать по субботам….

12
АРМАТУРЩИКИ/МОНОЛИТЧИКИ M-R
10.10.2018

Работа по 10-12 часов в день. Приезд в г Катовице. Город работы г определается по приезду (Woj.Slaskie) ТРЕБУЕТСЯ опыт…

12
ОБЩЕСТРОИТЕЛИ (ВНУТРЯНЩИКИ) M-R
10.10.2018

Работа по 10-12 часов в день. Приезд в г Катовице. Город работы г определается по приезду (Woj. Slaskie) ТРЕБОВАНИЯ:…

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

FreshMail.com