Tytuł podstrony pracownik

Виповни свої особисті дані
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
заповніть поле форми
введіть номер телефону
введіть правильну дату народження
Пошти ‘адреса некоректна’
Подай адресу проживання
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
заповніть поле форми
заповніть поле форми
заповніть поле форми
заповніть поле форми
Яка вакансія тебе цікавить?
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
Подаю кандидатуру на посаду
Пошти ‘адреса некоректна’
немає
1-2
немає
2-5
lat
niŅ року
5 років
Пошти ‘адреса некоректна’
Коли можеш розпочати працю
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
Можливості початку праці
Пошти ‘адреса некоректна’
Чи є в тебе посвідчення?
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
Посвідчення на вилочний навантажувач
Пошти ‘адреса некоректна’
Prawo jazdy kategorii B
Пошти ‘адреса некоректна’
Пошти ‘адреса некоректна’
Які мови ти знає
Всі поля обов’язкові, окрім опціональних
немає
початковий
Середньій
Добрий
Дуже добрий/ Вітчизняна
Україньська
Польська
Англійська
Російська
Пошти ‘адреса некоректна’
Додай своє резюме (поле не обов’язкове)
Вибери плік на диску
Дай згоду на використання твоїх даних

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do procesu przygotowania oferty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.081997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r., poz. 922”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Przetwarzanie danych i polityka prywatności
Далі
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.