ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
24.06.2022

ThreeZones na Targach Pracy

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XV edycji Targów Pracy we Wrocławiu, zorganizowanych przez Urząd Pracy we Wrocławiu, wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dla nas była to przede wszystkim okazja do zaprezentowania aktualnych ofert pracy oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatami i zachęcenia ich do rozwijania swojej kariery w ThreeZones.

Wrocławskie Targi Pracy to wydarzenie, które od kilkunastu lat, gromadzi wszystkich najważniejszych pracodawców z regionu. Do dużej frekwencji bez wątpienia przyczyniła się piękna i słoneczna. Dwudniowe wydarzenie odwiedziło w sumie blisko 1000 osób. Miały one okazję zapoznać się z ofertami pracy 41 wystawców z różnych branż. Ogromne zainteresowanie tradycyjnymi targami pracy potwierdza, że mimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii bezpośrednie kontakty są nie do zastąpienia.

Dla osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia lub chcących zmienić aktualne miejsce pracy, targi to najlepsza możliwość do zapoznania się z najnowszymi ofertami zatrudnienia dostępnymi na lokalnym rynku. Z kolei dla pracodawców to okazja nie tylko do poszukiwania pracowników, ale także do budowania swojego eksperckiego wizerunku.

Tegoroczne targi były wyjątkowe, nie tylko z powodu powrotu po dwuletniej przerwie. Ze względu na obecną sytuację, organizatorzy przewidzieli również oferty przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto odbyły się liczne prelekcje i panele informacyjno – konsultacyjne, w tym dotyczące prawnych aspektów zatrudnienia Ukraińców.

Dla nas była to okazja to osobistego spotkania z kandydatami, porozmawiania z nimi twarzą w twarz o interesujących ich kwestiach oraz rozwiania wszelkich wątpliwości. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a sami kandydaci chętnie wypełniali nasze formularze. W sumie zebraliśmy ich ponad sto, co tylko potwierdza, że nasze działania są postrzegane przez kandydatów, jako rzetelne i profesjonalne.

Całe wydarzenie przebiegło w miłej atmosferze oraz było dla nas dużym zastrzykiem energii na kolejne miesiące pracy !

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.