ThreeZones

Вход Rozwiń listę języków Tел/Viber +48 668 897 457 Otwórz menu
Вопросы? Tел/Viber +48 668 897 457 | е-мейл dzialrekrutacji@threezones.pl
Вопросы?
Tел/Viber +48 668 897 457
е-мейл kontakt@threezones.pl
produkciya
Рабочий на производство
мужчина
22.07.2019
13 zł нетто / час
Бойшовы Нове, силезское
безвиз

ТРЕБОВАНИЯ: Виза не меньше 4 месяцев или полная биометрия. Умение работать с инструментами (ручная шлифовальная машина, шуруповерт, заклепочник).

ОБЯЗАННОСТИ: Поддержка линии перфорации листового металла, монтаж элементов экранов с помощью ручных и пневматических инструментов, упаковка экранов, уборка рабочего места после смены.

УСЛОВИЯ: Работа по 12 часов 3 смены, мин. 240 часов месяц. Tрудовой договор. Жилье предоставляется с удобствами, оплата 310 zł, вычитается с зарплаты. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя.

ТРЕБОВАНИЯ: Виза не меньше 4 месяцев или полная биометрия. Умение работать с инструментами (ручная шлифовальная машина, шуруповерт, заклепочник).

ОБЯЗАННОСТИ: Поддержка линии перфорации листового металла, монтаж элементов экранов с помощью ручных и пневматических инструментов, упаковка экранов, уборка рабочего места после смены.

УСЛОВИЯ: Работа по 12 часов 3 смены, мин. 240 часов месяц. Tрудовой договор. Жилье предоставляется с удобствами, оплата 310 zł, вычитается с зарплаты. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя.

продукция
13 zł нетто / час
22.07.2019
Бойшовы Нове, силезское
безвиз
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

FreshMail.com
 

Send this to a friend

Работа в Польше на должности „Рабочий на производство”

Link: https://threezones.pl/ru/vakansiya/rabochij-na-proizvodstvo/