ThreeZones

Вход Rozwiń listę języków Tел/Viber +48 668 897 457 Otwórz menu

РАБОТНИК

У нас есть для Вас привлекательное предложение работы в Польше

Tел/Viber+48 668 897 457

Присоединяйтесь
к нашей команде:

Работай с ThreeZones

Мы ищем активных, квалифицированных рабочих с Востока. Присоединяйтесь к нашей команде.

ThreeZones помагает ищущим работу в Польше, предлагая им трудоустройство у ведущих работодателей на честных и ясных условиях

Мы советуем, как уладить формальности, реализуем программу «Первые шаги в ThreeZones», которая облегчает процесс акклиматизации в Польше и систему бонусов, для людей, которые работают тщательно и сотудничают с нами длительное время

Работа

Кого мы ищем?

Icon
работников автомобильного производства

Монтажников

Контролеров качества

Сварщиков

Операторов станков с ЧПУ

Automatyków

Icon
Механиков Бытовой техники/электроники

Монтеров

Контролеров качества

Icon
Пищевая

Упаковщиков

Работников производственной линии

Icon
Логистика

Кладовщиков

Icon
Строительная

Каменщиков

Арматурщиков

Бетонщиков

ПлиточниковВакансии

преимущества

Что мы предлагаем?

Работа в ThreeZones это не только легальное трудоустройство и возможность роста.

справедливые, благоприятные условия труда

система бонусов для активных сотрудников

привлекательная и своевременная зарплата

система бонусов для активных сотрудников

поддержка во время адаптации

жилье

транспорт до места работы

доброжелательный подход команды ThreeZones

процесс трудоустройства

Как мы рекрутируем работников?

1
Вышлите нам свою заявку
2
Мы свяжемся с вами (мы говорим на русском и на украинском языке)
3
Мы посоветуем Вам, как собрать необходимые документы
4
Когда вы приедете в Польшу, мы покажем вам, где вы будете жить
5
Вы пройдете необходимое медицинское обследование и мы подпишем договор
6
Вы получите рабочую одежду и примите участие в инструктаже по охране треда и технике безопасности
7
Первый рабочий день. Удачи!

Оставь нам свой номер.

Мы перезвоним

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.