ThreeZones

Вход Rozwiń listę języków Otwórz menu

Вакансии в сфере гастрономии

Пищевая
ПОМОЩНИК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВАРЕНИКОВ MCŚ
женщины
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec

11 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ:…

11 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ: Трудоустроим женщину которая умеет готовить. Больше работа будет связана с тестом и изготовлением вареников, пельменей.

ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах

Пищевая
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec
Пищевая
ПЕКАРЬ MCŚ
мужчины/женщины
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec

14 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ:…

14 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ: Трудоустроим пекаря с опытом работы на данной должности. ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах

Пищевая
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec
Пищевая
ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА MCŚ
мужчины/женщины
30.11.2018
woj. śląskie

11 zł netto в час. Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ:…

11 zł netto в час. Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ: Требуется человек без опыта работы желающий научиться работать с тортами, печеньем, другими продуктами. Требуется человек активный с желанием работать. ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах

Пищевая
30.11.2018
woj. śląskie
Пищевая
КОНДИТЕР MCŚ
мужчины/женщины
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec

13 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ:…

13 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ: Требуется человек с опытом работы кондитером. В обязанности будет входить такая работа как: печь торты, печенья, пироженные. Также нужно будет их украшать и оформлять после того как будут выходить из печи.

ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах

Пищевая
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec
Пищевая
КЛАДОВЩИК MCŚ
мужчины
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec

12 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ:…

12 zł netto в час Работа по 220 часов в месяц. Приезд в г Катовице. Работа в г Сосновец

ОБЯЗАННОСТИ: В обязанности будет входить упаковка тортиков, пирожен, хлеба а также других продуктов в коробки, ящики. Упаковка ящиков на складе. Выдавание товара на вывоз в магазины.

ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах

Пищевая
30.11.2018
woj. śląskie/Sosnowiec
Пищевая
УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ L-TZ
муж/жен/сем пары до 55 лет
04.10.2018
Катовице / Руда Шленска

11 zl netto в час. Работа по 12 часов в день. Работа в 2 смены с понедельника по субботу….

11 zl netto в час. Работа по 12 часов в день. Работа в 2 смены с понедельника по субботу. Есть возможность работы также по воскресеньям. Приезд в г Катовице. Город работы г Катовице/ Руда Шленска ОБЯЗАННОСТИ: Работа на большом предприятии которое производит сладкие изделия. Работа на линии. Упаковка, фасовка, складирование печенья, тортиков, конфет и т.д. Работа легкая не сложная. Работа с продуктами питания. ЖИЛЬЁ: Предоставляется с удобствами. Вычитается из зарплаты 310 zl. Договор umowa o prace. Оформляем карты побыта. Мед осмотр, техника безопасности санитарная книжка – за счет работодателя. Визы D 05 не меньше 4 месяцах или по полному БЕЗ ВИЗ

Пищевая
04.10.2018
Катовице / Руда Шленска
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

FreshMail.com