ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
29.10.2018

Pracownicy z Ukrainy i ze Wschodu – jak zatrudnić obcokrajowców?

Szukasz skutecznego sposobu na braki kadrowe w swojej firmie? Zastanawiasz się, skąd wziąć pracowników o kwalifikacjach, które pozwolą na realizację dużego zlecenia od ważnego kontrahenta? Masz problem ze znalezieniem pewnych i rzetelnych pracowników na linię produkcyjną? Nie tylko Ty. Problem braku rąk do pracy dotyka obecnie 7 na 10 przedsiębiorstw. Rozwiązaniem są pracownicy z Ukrainy.

Jak zatrudnić Ukraińców – krok po kroku

Branża produkcyjna (szczególnie: automotive, spożywcza, RTV/AGD) czy logistyczna oraz budowlana są szczególnie narażone na niedobór personelu (o tym, jak zbudować przewagę konkurencyjną w tych branżach przeczytasz TU). Rozwiązaniem są pracownicy z Ukrainy, którym firmy działające na polskim rynku, coraz chętniej oferują zatrudnienie.
Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie zatrudniali pracowników ze Wschodu często zastanawiają się, w jaki sposób podołać wszystkich formalnościom, które wiążą się pracą w Polsce dla Ukraińców, Białorusinów czy Gruzinów.

Pytania rodzą się już na etapie rekrutacji. Proces samodzielnego poszukiwania kadry z Ukrainy i ze Wschodu o odpowiednich kwalifikacjach dla firmy może być czasochłonny i bardzo kosztowny. Nie ma też gwarancji, że przedsiębiorstwu uda się skompletować zespół o wymaganych kwalifikacjach.

Wątpliwości pojawiają również na etapie załatwiania spraw formalnych związanych z zatrudnieniem. Najczęściej dotyczą one pytań: w jaki sposób skompletować oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także gdzie składać dokumenty.
Pozostaje jeszcze kwestia codziennej obsługi i zakwaterowania pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich, uporządkowania spraw związanych z legalizacją pobytu i podjęciem zatrudnienia, w tym m.in.:

 • paszportem biometrycznym, wizą pracowniczą
 • ubezpieczeniami, ZUS, rozliczeniami podatkowymi
 • kosztami badań lekarskich i in.

Nie mniej ważne jest także przygotowania firmy do przyjęcia obcokrajowców do pracy, co wiąże się co najmniej z kosztami tłumaczeń i przeszkoleniem działu HR.

Outsourcing procesowy – jak znaleźć dobrą ofertę?

W tej sytuacji większość przedsiębiorstw szuka wsparcia profesjonalnych firm, specjalizujących się w zatrudnianiu Ukraińców i innych pracowników ze Wschodu. Obecnie na rynku działają agencje pracy i firmy zajmujące się outsourcingiem procesowym. Którą z nich wybrać?

Pomoc w procesie rekrutacji pracowników ze Wschodu

Większość ofert związanych z zatrudnianiem cudzoziemców dotyczy jedynie wsparcia w procesie rekrutacji. Część agencji pracy zwykle po prostu dostarcza kadrę z Ukrainy czy ze Wschodu do zakładu produkcyjnego, magazynu czy na budowę, nie zapewniając jednak obsługi kadrowej, czy zakwaterowania obcokrajowcom. Cały ciężar wciąż pozostaje po stronie firmy zatrudniającej cudzoziemców.

Atuty współpracy z profesjonalną firmą outsourcingową

Rozwiązaniem tego problemu jest współpraca z doświadczoną firmą, specjalizującą się w kompleksowym outsourcingu procesowym. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi zajmować się kwestiami związanymi ani z rekrutacją ani z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich. Oznacza to, że wszystkie te obowiązki leżą po stronie firmy outsourcingowej.

Kompleksowe wsparcie w zakresie outsourcingu procesowego, oferowane przez profesjonalną firmę obejmować powinno przede wszystkim kwestie:

Przygotowanie do pracy pracowników z Ukrainy i ze Wschodu

 • przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z określonymi wymogami
 • realizacja formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowców
 • przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • wyposażenie pracownika w odzież roboczą/ochronną
 • zatrudnienie pracownika na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Obsługa kadrowa i socjalna pracowników

 • zapewnienie zakwaterowania i transportu do zakładu pracy
 • wdrożenie pracownika na zakład
 • wypłata wynagrodzenia i premii uznaniowej
 • terminowa regulacja kosztów zatrudnienia (ZUS, PIT i in.)
 • analiza stanu zatrudnienia i rotacji personelu w celu zapewnienia ciągłości obsady

Wszystkie te elementy znajdują się w standardowej ofercie ThreeZones. Na rynku wyróżnia ją dodatkowo jeszcze wsparcie dedykowanego koordynatora oraz asystenta, stały dostęp dla firm do niezbędnych informacji na temat stanu zatrudnienia.

Chcę poznać szczegóły oferta ThreeZones? Skontaktuj się z nami!

Adam Wybrańczyk
adam.wybranczyk@threezones.pl
+48 660 44 22 22

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.