ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
15.05.2023

Outsourcing czy agencja?

Outsourcing procesowy, a praca tymczasowa – na czym polega różnica?

Niestety bardzo często outsourcing procesowy jest mylony z usługami agencji pracy tymczasowej. Wielu ludzi, nawet tych związanych z branżą, stawia znak równości pomiędzy leasingiem a outsourcingiem.

Dziś chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Outsourcing procesowy to w dużym uproszczeniu oddanie całej pracy związanej z zatrudnianiem wybranej agencji. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy jako przedsiębiorca chcesz oddać się w pełni kluczowym zadaniom i celom. Usługi outsourcingu zwalniają Ciebie i całą kadrę od wszystkich procesów rekrutacji, zatrudnienia i opieki nad nową kadrą. To nasza agencja jest odpowiedzialna za podpisanie umów, legalizację pracy, szkolenia, badania lekarskie. Dodatkowo każdego dnia czuwamy nad motywacją i terminowością naszych pracowników!

Jeśli nie masz czasu na długotrwałe i żmudne procesy zatrudniania, oddaj wszystko w nasze ręce. Wiemy jak zrobić to dobrze!

Czym zatem są agencje pracy tymczasowej?

W przeciwieństwie do outsourcingu, w którym między pracownikami a klientem nie istnieje stosunek pracy, pracownicy tymczasowi zatrudniani są w firmie, w której świadczą usługi. Ich zarobki powinny być tożsame z wynagrodzeniem pracowników etatowych w danej firmie. To pracodawca jest zobowiązany do kierowania kadrą, szkolenia i sprawowania opieki. Dodatkowo maksymalny okres zatrudnienia w takiej formie to 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Outsourcing oddaje procesy w nasze ręce, a praca tymczasowa jedynie pozwala na chwilowe zatrudnianie pracowników.

Szukasz kogoś, kto od A do Z zajmie się dostarczeniem pracowników do Twojej firmy?

Dobrze trafiłeś!

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.