ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
05.09.2018

Outsourcing procesowy – co to jest?

W języku angielskim termin „outsourcing” oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Określenie to na polskim rynku pracy staje się coraz popularniejsze. Nic dziwnego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat outsourcing usług stał się receptą dla firm, które borykają się z problemem niedostatecznej liczby pracowników lub braku odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Szczególnie w stosunku do dynamicznie rozwijającej się produkcji czy rosnącej liczby zleceń.

Outsourcing procesowy – zasady

Na czym dokładnie polega outsourcing i czym różni się od tradycyjnej formy zatrudnienia? Jakie korzyści odnosi firma, która korzysta z zewnętrznych usług. Czy to rzeczywiście sposób na optymalizację zatrudnienia i kosztów? Pytań związanych z praktycznym wykorzystaniem atutów outsourcingu w firmie jest wiele. Zebraliśmy więc tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie.

Outsourcing usług a zatrudnienie na umowę o pracę

Wiele firm poszukuje sposobów na optymalizację kosztów, a także usprawnienie wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie. Delegowanie choćby części zadań związanych z  produkcją czy inną formą działalności zewnętrznej, rzetelnej firmie outsourcingowej przekłada się pozytywnie nie tylko na kwestie ekonomiczne, ale też organizacyjne.

 

Outsourcing procesowy doskonale sprawdza się w firmach produkcyjnych (szczególnie tych działających w branży spożywczej, automotive, AGD/RTV) czy branży logistycznej oraz budowlanej.  O wiele efektywniej jest wynająć firmę, która przyśle do realizacji zlecenia własnych specjalistów na czas trwania kontraktu ze zleceniodawcą lub w okresie wzmożonej produkcji (dotyczy to m.in. operatorów CNC, hydraulików czy glazurników lub kontrolerów jakości) niż ponosić koszty (finansowe, organizacyjne, czasowe) rekrutacji do własnego zespołu. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy potrzeba realizacji specjalistycznych zadań jest nagła lub jedynie okresowa.

Poszukiwaniem niezbędnych specjalistów, którzy pozwolą zrealizować usługę zajmuje się właśnie firma zewnętrzna. To po jej stronie jest leży także dbałość, by wszyscy zatrudnieni u niej pracownicy mieli uregulowane kwestie kadrowe. Profesjonalna firma świadcząca usługo outsourcingowe:

  • reguluje opłaty związane z ZUS i Urzędem Skarbowym
  • ponosi koszty związane z urlopami, zwolnieniami lekarskimi
  • monitoruje kwestie fluktuacji pracowników

Outsourcing procesowy – pracownicy z Ukrainy i krajów wschodnich

W świetle zwiększającego się zapotrzebowania firmy na specjalistyczne usługi outsourcingowe rośnie popularność firm, które realizują zlecenia dla zewnętrznych podmiotów, zatrudniając w swoich zasobach pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich.

 

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wynika, że tylko w 2017 r. wydano 236 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców (o 85% więcej niż w 2016 roku!). Z tego aż 82% zezwoleń dotyczyło obywateli Ukrainy. W tym roku liczba wniosków o wydanie zezwolenia wciąż rośnie.

Rzetelne firmy świadczące usługi outsourcingowe dbają, aby pracownicy realizujący zlecenia u klientów zewnętrznych miały w pełni uregulowaną sytuację prawną i pracowniczą.  Zanim skorzystasz z usług firmy outsourcingowej, w której zatrudniani są Ukraińcy warto sprawdzić, jak reguluje ona:

  • kwestie rekrutacji i obsługi kadrowej pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich
  • zakwaterowanie pracowników
  • zapewnienie transportu do i z miejsca świadczenia usługi
  • wyposażenie w odzież roboczą i ochronną
  • obsługę tłumacza i koordynatora

Wspieramy naszych klientów świadcząc usługi w modelu outsourcingowym. Terminowo realizujemy zlecenia, dzięki naszym pracownikom z Ukrainy o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach. To pozwala firmom produkcyjnym czy budowlanym zaplanować realizację bieżącej pracy, ale także podejmować kolejne zlecenia. Dajemy klientom pewność, że dzięki naszemu wsparciu mogą się rozwijać – mówi Adam Wybrańczyk, dyrektor operacyjny ThreeZones.

Chcę wiedzieć więcej o ofercie ThreeZones
adam.wybranczyk@threezones.pl
+48 660 44 22 22
Więcej

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.