ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Otwórz menu
05.09.2018

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

W języku angielskim termin „outsourcing” oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Określenie to na polskim rynku pracy staje się coraz popularniejsze. Nic dziwnego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat outsourcing pracowniczy stał się receptą dla firm, które borykają się z problemem niedostatecznej liczby pracowników. Szczególnie w stosunku do dynamicznie rozwijającej się produkcji czy rosnącej liczby zleceń.

Outsourcing pracowniczy – zasady

Na czym dokładnie polega outsourcing i czym różni się od tradycyjnej formy zatrudnienia? Jakie korzyści odnosi firma, która korzysta z zewnętrznych pracowników. Czy to rzeczywiście sposób na optymalizację zatrudnienia i kosztów? Pytań związanych z praktycznym wykorzystaniem atutów outsourcingu w firmie jest wiele. Zebraliśmy więc tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie.

Outsourcing pracowniczy a zatrudnienie na umowę o pracę

Wiele firm poszukuje sposobów na optymalizację kosztów, a także usprawnienie wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie. Delegowanie choćby części zadań związanych z zatrudnianiem pracowników zewnętrznej, rzetelnej firmie outsourcingowej przekłada się pozytywnie nie tylko na kwestie ekonomiczne, ale też organizacyjne.

 

Przede wszystkim firma outsourcingowa przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z rekrutacją pracowników ich zatrudnieniem i obsługą kadrową. Z kolei firma korzystająca z jej usług w sensie prawnym nie jest związana stosunkiem pracy ani umową cywilno-prawną z pracownikami, którzy realizują na jej rzecz zadania.

Outsourcing pracowniczy doskonale sprawdza się w firmach produkcyjnych (szczególnie tych działających w branży spożywczej, automotiv, AGD/RTV) czy branży logistycznej oraz budowlanej. Wynika to z zależności między poziomem produkcji, czy ilością realizowanych zleceń a ilością potrzebnych pracowników o odpowiednich kompetencjach, czy uprawnieniach, które powinni posiadać.

O wiele efektywniej jest zatrudnić specjalistów na czas trwania kontraktu ze zleceniodawcą lub w okresie wzmożonej produkcji (dotyczy to m.in. operatorów CNC, hydraulików czy glazurników lub kontrolerów jakości).

Korzystając z outsourcingu pracowniczego firmy unikają również wysokich kosztów związanych z rekrutacją personelu. Poszukiwaniem niezbędnych specjalistów zajmuje się właśnie firma zewnętrzna. To ona dba o realizację wszystkich obowiązków związanych z zatrudnianiem pracownika:

  • reguluje opłaty związane z ZUS i Urzędem Skarbowym
  • ponosi koszty związane z urlopami, zwolnieniami lekarskimi
  • monitoruje kwestie fluktuacji pracowników

Outsourcing pracowniczy – pracownicy z Ukrainy i krajów wschodnich

W świetle zwiększającego się zapotrzebowania na pracowników firmy coraz chętniej wypełniają luki w zatrudnieniu. Korzystają z usług firm outsourcingowych specjalizujących się w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich.

 

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wynika, że tylko w 2017 r. wydano 236 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców (o 85% więcej niż w 2016 roku!). Z tego aż 82% zezwoleń dotyczyło obywateli Ukrainy. W tym roku liczba wniosków o wydanie zezwolenia wciąż rośnie.

Rzetelne firmy outsourcingowe wspierają swoich klientów, biorąc na siebie m.in.:

  • kwestie rekrutacji i obsługi kadrowej pracowników z Ukrainy i innych krajów wschodnich
  • zakwaterowanie pracowników
  • zapewnienie transportu do i z zakładu pracy
  • wyposażenie w wymaganą przez zakład pracy odzież roboczą i ochronną
  • obsługę tłumacza i koordynatora

Wspieramy naszych klientów w ramach kompleksowej usługi outsourcingu pracowniczego. Terminowo dostarczamy pracowników z Ukrainy o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach. To pozwala firmom produkcyjnym czy budowlanym zaplanować realizację bieżącej pracy, ale także podejmować kolejne zlecenia. Dajemy klientom pewność, że dzięki naszemu wsparciu mogą się rozwijać – mówi Adam Wybrańczyk, dyrektor operacyjny ThreeZones.

Chcę wiedzieć więcej o ofercie ThreeZones
adam.wybranczyk@threezones.pl
+48 660 44 22 22
Więcej

 

Zapisz się do newslettera
Raz w miesiącu otrzymasz od nas raporty
i porady dotyczące rynku pracy
i zatrudniania cudzoziemców

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

FreshMail.pl