ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
20.12.2018

Outsourcing a agencja pracy – czym się różnią?

Wielu biznesowych klientów często zadaje nam pytanie o to, czym różni się model działania i oferta ThreeZones od agencji pracy tymczasowej. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje o zasadach współpracy z profesjonalną firmą outsourcingową (taką jak nasza) i agencją pracy tymczasowej (APT) oraz porównać wady i zalety korzystania z tych dwóch różnych modeli działania.

Zacznijmy od definicji. Podstawą działania agencji pracy tymczasowej jest ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Kluczowe jest tu delegowanie pracownika o określonych kwalifikacjach na określony czas do świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu. Dodatkowo już na starcie, aby APT działała w pełni zgodnie z przepisami, powinna uzyskać wpis w Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Firmy outsourcingowe świadczą usługi, agencje pracy oferują pracowników

W przypadku firmy outsourcingowej brak jest do tej pory ustawowej, oficjalnej definicji. Mówimy raczej o definicji outsourcingu występującej zwyczajowo, w doktrynie prawnej. Mamy tu bowiem do czynienia ze świadczeniem usług na wyższym poziomie.

Rolą firmy outsourcingowej nie jest dostarczenie pracowników, a dostarczenie konkretnych rozwiązań czy usług. Szczegółowy zakres współpracy reguluje więc umowa między ThreeZones a naszym klientem.


 

Co to oznacza w praktyce? Kiedy do ThreeZones zgłasza się firma (najczęściej produkcyjna z branży automotive, logistycznej, spożywczej czy AGD/RTV), mówiąc, że chce zlecić nam fragment produkcji (np. z uwagi na termin, koszty lub brak kompetencji w danym zakresie), naszym zadaniem jest usługę zrealizować. To ThreeZones odpowiada za dobór specjalistów do zespołu, odpowiednie wyszkolenie kadry, wyposażenie w odzież ochronną, roboczą, zadbanie o odpowiednie badania lekarskie.

Firma outsourcingowa kompleksowo zarządza zespołem i jego pracą. W naszym przypadku odpowiedzialny za to jest dedykowany koordynator. To on jest łącznikiem między firmą zlecającą nam usługę, a pracownikami ThreeZones. Dodatkowo w zakładzie naszego klienta pracują liderzy zespołów, którym koordynator przekazuje informacje, a oni komunikują się z pozostałymi członkami naszych zespołów, zarządzając bieżącymi zadaniami i pracą. Całość uzupełnia jeszcze nasz autorski system CRM, w którym klienci znajdują niezbędne informacje o realizowanej usłudze.

Graficznie schemat współpracy ThreeZones z klientami prezentuje się następująco:

Schemat współpracy z firmą outsourcingową ThreeZones

Korzyści ze współpracy z firmy outsourcingową

W tym miejscu, jako odpowiedzialny pracodawca, z dumą chcemy podkreślić, że zdecydowana większość naszych pracowników to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Z zadowoleniem odnotowujemy również, że dla wielu naszych klientów, kwestie pracownicze są ważnym kryterium wyboru firmy outsourcingowej. Nie dziwią nas więc pytania, o to w jakich warunkach i na jakich zasadach pracują nasze kadry. Więcej na ten temat piszemy w artykule Legalne zatrudnienie cudzoziemców – to się opłaca

Co jeszcze przekonuje naszych klientów do korzystania z  outsourcingu?

Większość pracowników ThreeZones to pracownicy z krajów zza wschodniej granicy (przede wszystkim z Ukrainy). Rekrutujemy specjalistów, dzięki którym możemy realizować dla naszych klientów usługi na najwyższym poziomie. Klienci cenią więc współpracę z nami szczególnie za:

  • możliwość skupienia się na kluczowych procesach biznesowych i rozwoju swojej firmy
  • zwiększanie efektywności i elastyczność działań związanych z dostępem do kadr
  • przewidywalność kosztów wykonania usługi
  • redukcję kosztów i ryzyk związanych z zatrudnieniem i obsługą pracowników własnych
  • gwarancję terminowego wykonania zlecenia

Masz pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów?

Napisz: adam.wybranczyk@threezones.pl

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.