ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Tеl/Viber +48 668 897 457 Otwórz menu
Сварщик MIG, MAG/TIG
mężczyzna
08.07.2019
24 zł netto / h
Tychy, śląskie
z wizą

Требования: Трудоустроим на работу сварщиков с опытом работы. По приезду будет проводится также тест. После теста ставка будет определена по квалификации работника. В случае минимального опыта работы ставка будет составлять 20зл, после обучения и курса (4−6 недель) ставка повысится до 24 зл. (обучение и курс за счет работодателя — метод TIG).

Виза либо полная биометрия.

Условия работы: 1-й месяц работа по 8 часов, со второго месяца 10−12 ч. Трудовой договор. Жилье предоставляется с удобствами, оплата 310zł, вычитается с зарплаты. Доезд на работу и с работы, в случае необходимости, 5zł в день. Мед осмотр, техника безопасности — за счет работодателя.

Обязанности: Сварка на предприятии конструкций из стали и алюминия изготовляющие конструкции для поездов, трамваев а также других транспортных средств.

Требования: Трудоустроим на работу сварщиков с опытом работы. По приезду будет проводится также тест. После теста ставка будет определена по квалификации работника. В случае минимального опыта работы ставка будет составлять 20зл, после обучения и курса (4−6 недель) ставка повысится до 24 зл. (обучение и курс за счет работодателя — метод TIG).

Виза либо полная биометрия.

Условия работы: 1-й месяц работа по 8 часов, со второго месяца 10−12 ч. Трудовой договор. Жилье предоставляется с удобствами, оплата 310zł, вычитается с зарплаты. Доезд на работу и с работы, в случае необходимости, 5zł в день. Мед осмотр, техника безопасности — за счет работодателя.

Обязанности: Сварка на предприятии конструкций из стали и алюминия изготовляющие конструкции для поездов, трамваев а также других транспортных средств.

24 zł netto / h
08.07.2019
Tychy, śląskie
z wizą
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na zasadach w niej opisanych

FreshMail.pl
 

Send this to a friend