ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
29.11.2022

Gdzie mieszkają obywatele Ukrainy?

Wielu Ukraińców przyjechało do Polski uciekając przed wojną, nie wiedząc czy jeszcze wrócą do swoich rodzinnych domów. Dlatego wiele polskich rodzin postanowiło podzielić się swoim własnym domem z sąsiadami ze Wschodu. Ilu Ukraińców zatem mieszka dalej z polskimi rodzinami, ilu mieszka na swoim albo otrzymało zakwaterowanie od pracodawcy?

W kwietniu 2022 roku oszacowano, że w Polsce zamieszkuje około 2.9 mln ukraińskich obywateli. W tym około 1,35 mln tych, którzy mieszkali w Polsce przed wojną i około 1,55 mln uchodźców wojennych.

Według badań ankietowych ponad połowa Ukraińców mieszka w Polsce na swój koszt. Co oznacza, że sami znaleźli mieszkanie, które wynajmują i opłacają z własnej kieszeni albo kupili dom, czy mieszkanie na stałe. Szacuje się, że jest to ponad 60% obywateli ukraińskich przebywających aktualnie w Polsce. Co w takim razie z miejscem zamieszkania pozostałych  imigrantów? 22% oznajmiło, że mieszkanie zapewnia im pracodawca. Oznacza to, że imigranci znaleźli w naszym kraju zarówno dach nad głową, jak i pracę. Biorąc pod uwagę, że polscy pracodawcy wręcz zabiegają o ukraińskich pracowników, standard mieszkań, które są im oferowane, jest wysoki. 

Jak podają badania, 18% imigrantów oznajmiło, że aktualnie posiadają tymczasowe zakwaterowanie typu hotel, hostel, akademiki itp. Ostatnie 10% to właśnie imigranci, którzy zostali zaproszeni do mieszkania w polskich domach. Porównując do liczby Ukraińców, którzy mieszkali w polskich domach zaraz po wybuchu wojny, można stwierdzić, że procent ten mocno spadł, co wskazuje, że nasi sąsiedzi mają się u nas dobrze. Najprawdopodobniej znaleźli pracę, dzięki czemu mogli się na nowo usamodzielnić i dobrze się zaaklimatyzowali w naszym kraju. 

Polska z roku na rok staje się coraz to bardziej tolerancyjnym i migracyjnym krajem i coraz to więcej imigrantów trafia do Polski. Według danych GUS tuż przed pandemią Covid-19 w Polsce przebywało 2,1 mln cudzoziemców. I nie mówimy tu tylko o imigrantach z Ukrainy. Do naszego kraju zaczyna zjeżdżać się coraz więcej obywateli z Mołdawii, Niemiec, Turcji, Białorusi, Indii czy Chin. Dla Polski jest to bardzo dobry znak, ponieważ jeśli imigrantów jest coraz więcej, to znaczy, że im się w Polsce podoba i wielu z nich zostanie w naszym kraju na dłużej, a co za tym idzie, będą aktywnie wspierać polską gospodarkę.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.