Tytuł podstrony pracownik

Uzupełnij swoje dane osobiste
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
Uzupełnij pole
Wprowadź numer telefonu
Wprowadź prawidłową date urodzenia
Niepoprawny adres email
Podaj adres zamieszkania
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Jakie stanowisko Cię interesuje?
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
Aplikuje na stanowisko
Niepoprawny adres email
brak
1-2
lata
2-5
lat
mniej
niż rok
powyżej
5 lat
Niepoprawny adres email
Od kiedy możesz zacząć pracę?
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
Możliwość podjęcia pracy:
Niepoprawny adres email
Czy posiadasz uprawnienia?
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
Uprawnienia na wózki widłowe:
Niepoprawny adres email
Prawo jazdy kategorii B
Niepoprawny adres email
Niepoprawny adres email
Jakie znasz języki?
Wszystkie pola są wymagane, z wyłączeniem pól oznaczonych jako opcjonalne.
brak
podstawowy
średnio-zaawansowany
zaawansowany
biegły/ojczysty
ukraiński
polski
angielski
rosyjski
Niepoprawny adres email
Załącz swoje CV (opcjonalnie)
Wskaż plik na dysku
Wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do procesu przygotowania oferty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.081997r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r., poz. 922”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Przetwarzanie danych i polityka prywatności
Dalej
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.