ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
18.11.2022

Firmy cenią pracowników ze Wschodu

Z roku na rok coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Jak pokazują badania, w 2020 roku zaledwie 11% firm w Polsce zatrudniało pracowników zza wschodniej granicy, a rok później wskaźnik ten wzrósł do aż 28%, aktualnie wynosząc ponad 32%. Większość pracodawców jest bardzo zadowolonych z nowych pracowników. Główne powody upatrują w tym, że nasi sąsiedzi są pracowici, szybko się adaptują do nowych warunków oraz sprawnie przyswajają polski język na poziomie umożlwiającym swobodną komunikację w zakładzie pracy. Deficyt w pracownikach zza granicy odczuwają najczęściej małe firmy, które mogą im najmniej zaoferować. Jeszcze rok temu około 70% zatrudnionych Ukraińców pracowało na stanowiskach niższego szczebla, a aktualnie procent ten spadł do 39%. To oznacza, że Polski biznes i rynek coraz bardziej docenia pracowników z sąsiedztwa. Należy tu wziąć pod uwagę fakt, że część imigrantów przybyła do nas jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.  Pytanie, czy uchodźcy wojenni są chętni pracować i mieszkać w Polsce.

 

Od 24 lutego przez przejścia graniczne z Ukrainy do Polski przeszło już prawie 7,5 miliona imigrantów z Polski, a wyjechało ponad 5.5 miliona Ukraińców. Pod koniec sierpnia 2022 r. w Polsce przebywało ok. 2-2,2 mln Ukraińców. Według badań ankietowych ponad 80% imigrantów planuje powrót do ojczyzny, określając go jednak mało precyzyjnie, jako “prędzej czy później”. Aktualnie ponad 400 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w okresie wojny, zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury, a zaledwie 17 tysięcy zarejestrowało się w urzędzie jako bezrobotni, co oznacza, że nasi wschodni sąsiedzi są chętni do podjęcia pracy i nie mają z tym problemu. 

 

Polska gospodarka od lat odczuwa pozytywne skutki napływu Ukraińców i zatrudniania ich. Z analizy ekonomistów w latach 2013-2018 mieszkańcy Ukrainy przyczynili się wzrostu PKB do około 13%. Według danych ZUS do końca 2020 roku ubezpieczeniom społecznym podlegało ponad pół miliona Ukraińców. Było to ponad 70% cudzoziemców, którzy zarejestrowali się w ZUS-ie.Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.