ThreeZones

Zaloguj Rozwiń listę języków Rekrutacja +48 881 054 672 Otwórz menu
21.03.2023

Pracownicy z Ukrainy. Fakty i mity.

Liczba zarejestrowanych pracowników zza wschodniej granicy jest coraz większa. Wraz z napływem osób z Ukrainy pojawiają się stereotypowe opinie na ich temat.

Oto lista najbardziej szkodliwych stereotypów razem z wyjaśnieniami. ????

1. Ukraińscy migranci zarobkowi zabierają pracę Polakom. MIT ❌

✅ FAKT: Ukraińcy wspierają polską gospodarkę, zajmując deficytowe miejsca pracy. Polska wciąż pilnie potrzebuje pracowników, mimo zatrudniania osób z Ukrainy. Już teraz rozpoczyna się zatrudnianie migrantów zarobkowych z państw azjatyckich. Wypowiedzi o tym, że migranci zabierają pracę obywatelom Polski nie są zgodne z prawdą.

2. Ukraińcy są w Polsce wyzyskiwani, pracują więcej od Polaków. MIT ❌

✅ FAKT: Ukraińców dotyczy to samo prawo, kodeks pracy i stawki godzinowe, co Polaków.

 3. Pracownicy z Ukrainy pracują nielegalnie i są nieubezpieczeni. MIT ❌

✅ FAKT: Proces legalizacji pobytu i pracy w Polsce nie jest skomplikowany. Zarówno Ukraińcy, jak i polskie przedsiębiorstwa szczególną uwagę zwracają na dopełnienie formalności i legalizację. Ukraińcy bardzo chętnie korzystają usług firm outsourcingowych. To daje gwarancję legalnej i bezpiecznej pracy.

4. Komunikacja z Ukraińcami jest utrudniona przez barierę językową.  MIT ❌

✅ FAKT: Aż 69% zatrudnionych w Polsce Ukraińców mówi w naszym języku. 54% deklaruje, że podejmuje naukę języka polskiego. Badania jasno mówią, że większość pracowników z Ukrainy komunikuje się w języku polskim w miejscu pracy. Oznacza to, że problem bariery językowej praktycznie nie istnieje.

5. Pracownicy z Ukrainy zajmują swoje stanowiska pracy tylko na chwilę. MIT ❌

✅ FAKT: ¼ obywateli Ukrainy deklaruje chęć pozostania w Polsce na stałe, nie rozważając nawet powrotu do swojego kraju. 26% nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. Ukraińcy są zadowoleni z pracy, cenią sobie bezpieczeństwo i pomoc jaką znaleźli w naszym kraju. Przedłużający się konflikt sprawia, że wielu z nich uważa, że będzie im ciężko wrócić na Ukrainę i zostawić już ułożone życie w Polsce.

Napływ pracowników z Ukrainy wiąże się z rozwojem naszego kraju i poszerzeniem perspektyw. Ma to pozytywny wpływ na gospodarkę, promocję miast, rozwój sektora turystycznego i biznesów. Przyjazd pracowników i studentów z Ukrainy daje zarówno im, jak i nam nowe możliwości. ????

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony threezones.pl (dalej „Strona”) jest Threezones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-657) przy ul. Zbożowej 42 b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000634670, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6342871770, REGON: 36531404600000. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub na następujący adres e-mail biuro@threezones.pl

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności My – jako Administrator zwracamy się do Ciebie - Użytkowniku Strony bezpośrednio.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony Twojej prywatności i podejmując możliwe starania, aby wszystkim osobom korzystającym ze Strony zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych.

4. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.